นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลือลักษณ์
Ico64
อ.ดร. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม
อาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > luelak.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_a_corner_in_old_quarter {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A_corner_in_Old_Quarter.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EOld Quarter, Hanoi\u003C/p\u003E","created_at":"2009/03/23 23:10:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:29 +0700","id":13594,"asset_file_size":77652}
  • Small_blog_hanoi1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blog_Hanoi1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e01 \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e14\u0e19\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2009/03/15 17:36:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:11:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:11:09 +0700","id":13408,"asset_file_size":50807}
  • Small_hyderabad04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hyderabad04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EHyderabad\u003C/p\u003E","created_at":"2008/10/29 12:42:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:29:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:29:57 +0700","id":10509,"asset_file_size":52910}
  • Small_hyderabad03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hyderabad03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Hyderabad","created_at":"2008/10/29 12:30:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:29:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:29:57 +0700","id":10508,"asset_file_size":56440}
  • Small_hyderabad02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hyderabad02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0026nbsp;Hyderabad","created_at":"2008/10/29 12:29:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:29:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:29:56 +0700","id":10507,"asset_file_size":45348}
  • Small_hyderabad01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hyderabad01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ECharminar, Hyderabad\u003C/p\u003E","created_at":"2008/10/29 12:29:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:29:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:29:56 +0700","id":10506,"asset_file_size":37865}
  • Small_group_photo_india {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"group_photo_india.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Egroup photo hyderabad\u003C/p\u003E","created_at":"2008/10/05 15:30:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:20:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:20:24 +0700","id":9880,"asset_file_size":78642}
  • Small_dissemination_con {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dissemination_con.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"conference","created_at":"2008/10/05 15:29:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:20:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:20:23 +0700","id":9879,"asset_file_size":50464}
  • Small_convention_hall {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"convention_hall.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"hyderabad","created_at":"2008/10/05 15:28:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:20:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:20:23 +0700","id":9878,"asset_file_size":60133}
ขนาดย่อ: