นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > malee.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_usm_umt {"modified_at":"2014/06/20 10:03:09 +0700","id":47074,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"PSU_USM_UMT.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/20 10:03:09 +0700","media_folder_id":597,"description":"PSU_USM_UMT","created_at":"2014/06/20 09:55:27 +0700","asset_updated_at":"2014/06/20 09:55:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":252948}
  • Small_6psu_usm_umt {"modified_at":"2014/06/20 09:50:51 +0700","id":47064,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"6PSU_USM_UMT.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/20 09:50:51 +0700","media_folder_id":597,"description":"PSU_USM_UMT6","created_at":"2014/06/18 16:21:02 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 16:21:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":242901}
  • Small_5psu_usm_umt {"modified_at":"2014/06/18 16:20:23 +0700","id":47063,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"5PSU_USM_UMT.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 16:20:23 +0700","media_folder_id":597,"description":"5PSU_USM_UTM","created_at":"2014/06/18 16:20:16 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 16:20:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":241445}
  • Small_4psu_usm_umt {"modified_at":"2014/06/18 16:19:40 +0700","id":47062,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4PSU_USM_UMT.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 16:19:40 +0700","media_folder_id":597,"description":"4PSU_USM_UMT","created_at":"2014/06/18 16:19:35 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 16:19:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":336709}
  • Small_3psu_usm_umt {"modified_at":"2014/06/18 16:18:55 +0700","id":47061,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3PSU_USM_UMT.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 16:18:55 +0700","media_folder_id":597,"description":"3PSU_USM_UMT","created_at":"2014/06/18 16:18:48 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 16:18:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":254642}
  • Small_2psu_usm_umt {"modified_at":"2014/06/18 16:03:19 +0700","id":47060,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"2PSU_USM_UMT.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 16:03:19 +0700","media_folder_id":597,"description":"2PSU_USM_UMT","created_at":"2014/06/18 15:48:16 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 15:48:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":256740}
  • Small_1psu_usm_umt {"modified_at":"2014/06/18 15:04:12 +0700","id":47059,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"1PSU_USM_UMT.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 15:04:12 +0700","media_folder_id":597,"description":"PSU_USM_UMT1","created_at":"2014/06/18 14:59:52 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 14:59:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":217938}
  • Small_1psu-usm-umt {"modified_at":"2014/06/18 15:04:10 +0700","id":47058,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"1PSU-USM-UMT.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 15:04:10 +0700","media_folder_id":597,"description":"1PSU-USM-UMT","created_at":"2014/06/18 14:48:01 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 14:48:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":217938}
  • Small_takecare-study2 {"modified_at":"2014/04/08 15:34:17 +0700","id":45965,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"takecare-study2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/08 15:34:17 +0700","media_folder_id":597,"description":"Take care of study2","created_at":"2014/04/08 15:34:08 +0700","asset_updated_at":"2014/04/08 15:34:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":524446}
ขนาดย่อ: