นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > malee.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_usm_umt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"PSU_USM_UMT.jpg","created_at":"2014/06/20 09:55:27 +0700","asset_updated_at":"2014/06/20 09:55:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/20 10:03:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSU_USM_UMT","asset_file_size":252948,"modified_at":"2014/06/20 10:03:09 +0700","media_folder_id":597,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47074,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_6psu_usm_umt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"6PSU_USM_UMT.jpg","created_at":"2014/06/18 16:21:02 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 16:21:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/20 09:50:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSU_USM_UMT6","asset_file_size":242901,"modified_at":"2014/06/20 09:50:51 +0700","media_folder_id":597,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47064,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_5psu_usm_umt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"5PSU_USM_UMT.jpg","created_at":"2014/06/18 16:20:16 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 16:20:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 16:20:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5PSU_USM_UTM","asset_file_size":241445,"modified_at":"2014/06/18 16:20:23 +0700","media_folder_id":597,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47063,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_4psu_usm_umt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"4PSU_USM_UMT.jpg","created_at":"2014/06/18 16:19:35 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 16:19:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 16:19:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4PSU_USM_UMT","asset_file_size":336709,"modified_at":"2014/06/18 16:19:40 +0700","media_folder_id":597,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47062,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_3psu_usm_umt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"3PSU_USM_UMT.jpg","created_at":"2014/06/18 16:18:48 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 16:18:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 16:18:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3PSU_USM_UMT","asset_file_size":254642,"modified_at":"2014/06/18 16:18:55 +0700","media_folder_id":597,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47061,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2psu_usm_umt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2PSU_USM_UMT.jpg","created_at":"2014/06/18 15:48:16 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 15:48:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 16:03:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2PSU_USM_UMT","asset_file_size":256740,"modified_at":"2014/06/18 16:03:19 +0700","media_folder_id":597,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47060,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_1psu_usm_umt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1PSU_USM_UMT.jpg","created_at":"2014/06/18 14:59:52 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 14:59:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 15:04:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSU_USM_UMT1","asset_file_size":217938,"modified_at":"2014/06/18 15:04:12 +0700","media_folder_id":597,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47059,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_1psu-usm-umt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1PSU-USM-UMT.jpg","created_at":"2014/06/18 14:48:01 +0700","asset_updated_at":"2014/06/18 14:48:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/18 15:04:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1PSU-USM-UMT","asset_file_size":217938,"modified_at":"2014/06/18 15:04:10 +0700","media_folder_id":597,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47058,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_takecare-study2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"takecare-study2.jpg","created_at":"2014/04/08 15:34:08 +0700","asset_updated_at":"2014/04/08 15:34:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/08 15:34:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Take care of study2","asset_file_size":524446,"modified_at":"2014/04/08 15:34:17 +0700","media_folder_id":597,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45965,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: