นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_father99book_page_001 {"comment_counter":0,"asset_file_size":28319,"member_only_commentable":false,"id":59710,"updated_at":"2016/11/16 19:30:23 +0700","modified_at":"2016/11/16 19:30:23 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/16 19:30:20 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e59\u0e59 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e32\u0e17 \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e19\u0e33\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0f\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e48\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e28\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Father99book_Page_001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2016/11/16 19:30:20 +0700","visibility":2,"media_folder_id":331}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":291796,"member_only_commentable":false,"id":59701,"updated_at":"2016/11/14 18:20:59 +0700","modified_at":"2016/11/14 18:20:59 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/14 18:20:51 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e34\u0e19","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"7.PDF","asset_content_type":"application/pdf","asset_updated_at":"2016/11/14 18:20:51 +0700","visibility":2,"media_folder_id":331}
  • Small_mali04112016_12 {"comment_counter":0,"asset_file_size":435018,"member_only_commentable":false,"id":59627,"updated_at":"2016/11/05 15:44:11 +0700","modified_at":"2016/11/05 15:44:11 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:44:06 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali04112016_12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2016/11/05 15:44:06 +0700","visibility":2,"media_folder_id":331}
  • Small_mali04112016_11 {"comment_counter":0,"asset_file_size":630627,"member_only_commentable":false,"id":59626,"updated_at":"2016/11/05 15:39:33 +0700","modified_at":"2016/11/05 15:39:33 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:39:28 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali04112016_11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2016/11/05 15:39:28 +0700","visibility":2,"media_folder_id":331}
  • Small_monly05112016_1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":198957,"member_only_commentable":false,"id":59625,"updated_at":"2016/11/05 15:38:20 +0700","modified_at":"2016/11/05 15:38:20 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:38:15 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05112016_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2016/11/05 15:38:15 +0700","visibility":2,"media_folder_id":331}
  • Small_mali04112016_10 {"comment_counter":0,"asset_file_size":353929,"member_only_commentable":false,"id":59624,"updated_at":"2016/11/05 15:36:27 +0700","modified_at":"2016/11/05 15:36:27 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:36:21 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali04112016_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2016/11/05 15:36:21 +0700","visibility":2,"media_folder_id":331}
  • Small_mali04112016_9 {"comment_counter":0,"asset_file_size":349725,"member_only_commentable":false,"id":59623,"updated_at":"2016/11/05 15:35:59 +0700","modified_at":"2016/11/05 15:35:59 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:35:56 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali04112016_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2016/11/05 15:35:56 +0700","visibility":2,"media_folder_id":331}
  • Small_mali04112016_8 {"comment_counter":0,"asset_file_size":336295,"member_only_commentable":false,"id":59622,"updated_at":"2016/11/05 15:35:42 +0700","modified_at":"2016/11/05 15:35:42 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:35:38 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali04112016_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2016/11/05 15:35:38 +0700","visibility":2,"media_folder_id":331}
  • Small_mali04112016_7 {"comment_counter":0,"asset_file_size":329054,"member_only_commentable":false,"id":59621,"updated_at":"2016/11/05 15:35:15 +0700","modified_at":"2016/11/05 15:35:15 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:35:11 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali04112016_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2016/11/05 15:35:11 +0700","visibility":2,"media_folder_id":331}
ขนาดย่อ: