นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_father99book_page_001 {"modified_at":"2016/11/16 19:30:23 +0700","id":59710,"asset_file_size":28319,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/16 19:30:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e59\u0e59 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e32\u0e17 \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e19\u0e33\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0f\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e48\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e28\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/16 19:30:23 +0700","asset_updated_at":"2016/11/16 19:30:20 +0700","asset_file_name":"Father99book_Page_001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2016/11/14 18:20:59 +0700","id":59701,"asset_file_size":291796,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/14 18:20:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e34\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/14 18:20:59 +0700","asset_updated_at":"2016/11/14 18:20:51 +0700","asset_file_name":"7.PDF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_12 {"modified_at":"2016/11/05 15:44:11 +0700","id":59627,"asset_file_size":435018,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:44:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:44:11 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:44:06 +0700","asset_file_name":"mali04112016_12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_11 {"modified_at":"2016/11/05 15:39:33 +0700","id":59626,"asset_file_size":630627,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:39:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:39:33 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:39:28 +0700","asset_file_name":"mali04112016_11.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly05112016_1 {"modified_at":"2016/11/05 15:38:20 +0700","id":59625,"asset_file_size":198957,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:38:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:38:20 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:38:15 +0700","asset_file_name":"monly05112016_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_10 {"modified_at":"2016/11/05 15:36:27 +0700","id":59624,"asset_file_size":353929,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:36:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:36:27 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:36:21 +0700","asset_file_name":"mali04112016_10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_9 {"modified_at":"2016/11/05 15:35:59 +0700","id":59623,"asset_file_size":349725,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:35:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:35:59 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:35:56 +0700","asset_file_name":"mali04112016_9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_8 {"modified_at":"2016/11/05 15:35:42 +0700","id":59622,"asset_file_size":336295,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:35:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:35:42 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:35:38 +0700","asset_file_name":"mali04112016_8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_7 {"modified_at":"2016/11/05 15:35:15 +0700","id":59621,"asset_file_size":329054,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:35:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:35:15 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:35:11 +0700","asset_file_name":"mali04112016_7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_6 {"modified_at":"2016/11/05 15:35:02 +0700","id":59620,"asset_file_size":221245,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:34:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:35:02 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:34:55 +0700","asset_file_name":"mali04112016_6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_5 {"modified_at":"2016/11/05 15:34:45 +0700","id":59619,"asset_file_size":197573,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:34:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:34:45 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:34:38 +0700","asset_file_name":"mali04112016_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_4 {"modified_at":"2016/11/05 15:34:23 +0700","id":59618,"asset_file_size":199003,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:34:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:34:23 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:34:17 +0700","asset_file_name":"mali04112016_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_3 {"modified_at":"2016/11/05 15:34:01 +0700","id":59617,"asset_file_size":215421,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:33:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:34:01 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:33:57 +0700","asset_file_name":"mali04112016_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_2 {"modified_at":"2016/11/05 15:33:43 +0700","id":59616,"asset_file_size":331069,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 15:33:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:33:43 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 15:33:36 +0700","asset_file_name":"mali04112016_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly05112016_2 {"modified_at":"2016/11/05 13:31:37 +0700","id":59609,"asset_file_size":231250,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 13:31:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 13:31:37 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 13:31:30 +0700","asset_file_name":"monly05112016_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mali04112016_1 {"modified_at":"2016/11/05 15:33:21 +0700","id":59608,"asset_file_size":198957,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/05 13:31:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/11/05 15:33:21 +0700","asset_updated_at":"2016/11/05 13:31:04 +0700","asset_file_name":"mali04112016_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly13082016 {"modified_at":"2016/07/13 22:07:40 +0700","id":58730,"asset_file_size":528658,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/07/13 21:56:08 +0700","comment_counter":0,"description":"lean psu 2016","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/07/13 22:07:40 +0700","asset_updated_at":"2016/07/13 21:56:08 +0700","asset_file_name":"monly13082016.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_26062016_1 {"modified_at":"2016/06/26 09:23:35 +0700","id":58388,"asset_file_size":923226,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/26 09:23:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/06/26 09:23:35 +0700","asset_updated_at":"2016/06/26 09:23:29 +0700","asset_file_name":"26062016_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_25062016_7 {"modified_at":"2016/06/25 23:06:30 +0700","id":58387,"asset_file_size":119085,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:06:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/06/25 23:06:30 +0700","asset_updated_at":"2016/06/25 23:06:23 +0700","asset_file_name":"25062016_7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_25062016_6 {"modified_at":"2016/06/25 23:05:53 +0700","id":58386,"asset_file_size":115293,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:05:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/06/25 23:05:53 +0700","asset_updated_at":"2016/06/25 23:05:49 +0700","asset_file_name":"25062016_6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_25062016_5 {"modified_at":"2016/06/25 23:04:55 +0700","id":58385,"asset_file_size":92438,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:04:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/06/25 23:04:55 +0700","asset_updated_at":"2016/06/25 23:04:49 +0700","asset_file_name":"25062016_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_25062016_4 {"modified_at":"2016/06/25 23:04:18 +0700","id":58384,"asset_file_size":93895,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:04:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/06/25 23:04:18 +0700","asset_updated_at":"2016/06/25 23:04:16 +0700","asset_file_name":"25062016_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_25062016_3 {"modified_at":"2016/06/25 23:02:07 +0700","id":58383,"asset_file_size":87252,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:02:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/06/25 23:02:07 +0700","asset_updated_at":"2016/06/25 23:02:03 +0700","asset_file_name":"25062016_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_25062016_2 {"modified_at":"2016/06/25 23:01:26 +0700","id":58382,"asset_file_size":82730,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:01:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/06/25 23:01:26 +0700","asset_updated_at":"2016/06/25 23:01:18 +0700","asset_file_name":"25062016_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_25062016_1 {"modified_at":"2016/06/25 23:00:54 +0700","id":58381,"asset_file_size":80417,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:00:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/06/25 23:00:54 +0700","asset_updated_at":"2016/06/25 23:00:46 +0700","asset_file_name":"25062016_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: