นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_srinara3-20160417 {"modified_at":"2016/04/17 11:39:59 +0700","id":57538,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Srinara3-20160417.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:39:59 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","created_at":"2016/04/17 11:39:52 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:39:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":218505}
  • Small_srinara2-20160417 {"modified_at":"2016/04/17 11:39:36 +0700","id":57537,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Srinara2-20160417.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:39:36 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","created_at":"2016/04/17 11:39:30 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:39:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":446722}
  • Small_srinara1-20160417 {"modified_at":"2016/04/17 11:39:14 +0700","id":57536,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Srinara1-20160417.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:39:14 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","created_at":"2016/04/17 11:39:08 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:39:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":430602}
  • Small_mali14042016_1 {"modified_at":"2016/04/15 15:18:43 +0700","id":57529,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali14042016_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/15 15:18:43 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e35 2559","created_at":"2016/04/15 15:18:37 +0700","asset_updated_at":"2016/04/15 15:18:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68498}
  • Small_mali13042016_6 {"modified_at":"2016/04/15 15:18:26 +0700","id":57528,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali13042016_6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/15 15:18:26 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e35 2559","created_at":"2016/04/15 15:18:22 +0700","asset_updated_at":"2016/04/15 15:18:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":286904}
  • Small_mali13042016_5 {"modified_at":"2016/04/15 15:18:09 +0700","id":57527,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali13042016_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/15 15:18:09 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e35 2559","created_at":"2016/04/15 15:18:06 +0700","asset_updated_at":"2016/04/15 15:18:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":211326}
  • Small_mali13042016_4 {"modified_at":"2016/04/15 15:17:51 +0700","id":57526,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali13042016_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/15 15:17:51 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e35 2559","created_at":"2016/04/15 15:17:48 +0700","asset_updated_at":"2016/04/15 15:17:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":345673}
  • Small_mali13042016_3 {"modified_at":"2016/04/15 15:09:08 +0700","id":57525,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali13042016_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/15 15:09:08 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e1b\u0e35 2559","created_at":"2016/04/15 15:09:04 +0700","asset_updated_at":"2016/04/15 15:09:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":336815}
  • Small_mali13042016_2 {"modified_at":"2016/04/15 15:08:51 +0700","id":57524,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mali13042016_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/15 15:08:51 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e1b\u0e35 2559","created_at":"2016/04/15 15:08:46 +0700","asset_updated_at":"2016/04/15 15:08:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":302238}
ขนาดย่อ: