นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mali13042016_1 {"created_at":"2016/04/15 15:08:14 +0700","asset_file_size":307419,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/15 15:08:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57523,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e38\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e1b\u0e35 2559","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/15 15:08:14 +0700","asset_file_name":"mali13042016_1.jpg","updated_at":"2016/04/15 15:08:19 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
  • Small_passport2016 {"created_at":"2016/04/11 18:57:30 +0700","asset_file_size":28769,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/11 18:57:34 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57515,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/11 18:57:30 +0700","asset_file_name":"passport2016.jpg","updated_at":"2016/04/11 18:57:34 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
  • Small_j3 {"created_at":"2016/04/11 18:49:23 +0700","asset_file_size":196441,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/11 18:49:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57514,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/11 18:49:23 +0700","asset_file_name":"j3.jpg","updated_at":"2016/04/11 18:49:26 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
  • Small_j2 {"created_at":"2016/04/11 18:49:02 +0700","asset_file_size":242068,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/11 18:49:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57513,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/11 18:49:02 +0700","asset_file_name":"j2.jpg","updated_at":"2016/04/11 18:49:09 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
  • Small_j1 {"created_at":"2016/04/11 18:48:42 +0700","asset_file_size":310603,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/11 18:48:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57512,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/11 18:48:42 +0700","asset_file_name":"j1.jpg","updated_at":"2016/04/11 18:48:47 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
  • Small_nzkgac15fsyxsmq0vy5-o {"created_at":"2016/04/11 18:48:26 +0700","asset_file_size":122206,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/11 18:48:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57511,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/11 18:48:26 +0700","asset_file_name":"nzkgac15fsYxSMQ0Vy5-o.jpg","updated_at":"2016/04/11 18:48:30 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
  • Small_monly11042016_1 {"created_at":"2016/04/10 21:27:06 +0700","asset_file_size":844762,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/10 21:27:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57500,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 24\u0e21\u0e35.\u0e04-2 \u0e40\u0e21.\u0e2259","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/10 21:27:06 +0700","asset_file_name":"Monly11042016_1.jpg","updated_at":"2016/04/10 21:27:15 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
  • Small_monly11042016_2 {"created_at":"2016/04/10 21:26:23 +0700","asset_file_size":996243,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/10 21:26:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57499,"asset_content_type":"image/jpeg","description":" \u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e1924\u0e21\u0e35.\u0e04-2\u0e40\u0e21.\u0e2259","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/10 21:26:23 +0700","asset_file_name":"Monly11042016_2.jpg","updated_at":"2016/04/10 21:26:31 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
  • Small_monly09042016_4 {"created_at":"2016/04/09 18:37:20 +0700","asset_file_size":388208,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/09 18:37:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57497,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/09 18:37:20 +0700","asset_file_name":"monly09042016_4.jpg","updated_at":"2016/04/09 18:37:25 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: