นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly09042016_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09042016_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/09 18:37:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/09 18:37:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/09 18:37:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/09 18:37:13 +0700","id":57496,"asset_file_size":360527}
  • Small_monly09042016_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09042016_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/09 18:36:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/09 18:36:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/09 18:36:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/09 18:36:55 +0700","id":57495,"asset_file_size":307902}
  • Small_monly09042016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09042016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/09 18:36:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/09 18:36:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/09 18:36:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/09 18:36:43 +0700","id":57494,"asset_file_size":293933}
  • Small_monly8042016_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly8042016_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/08 18:15:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/08 18:15:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/08 18:15:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/08 18:15:57 +0700","id":57470,"asset_file_size":303016}
  • Small_monly8042016_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly8042016_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/08 18:15:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/08 18:15:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/08 18:15:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/08 18:15:34 +0700","id":57469,"asset_file_size":226544}
  • Small_monly8042016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly8042016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/08 18:14:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/08 18:14:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/08 18:14:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/08 18:14:57 +0700","id":57468,"asset_file_size":270980}
  • Small_mali07032016 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mali07032016.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23","created_at":"2016/03/07 09:31:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/03/07 09:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/07 09:31:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/07 09:31:45 +0700","id":57036,"asset_file_size":59512}
  • Small_monly23022016_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly23022016_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e0b\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2f","created_at":"2016/02/23 16:36:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/02/23 16:36:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/23 16:36:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/23 16:36:16 +0700","id":56728,"asset_file_size":236758}
  • Small_monly23022016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly23022016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e0b\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2f","created_at":"2016/02/23 16:35:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/02/23 16:35:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/23 16:35:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/23 16:35:59 +0700","id":56727,"asset_file_size":265122}
ขนาดย่อ: