นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
  • {"asset_file_name":"PSU_2559.pdf","visibility":2,"modified_at":"2016/02/23 11:05:40 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","updated_at":"2016/02/23 11:05:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2016/02/23 11:05:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35334,"id":56719,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/23 11:05:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara24012016 {"asset_file_name":"Srinara24012016.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/24 14:51:26 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 BigCleaning Day","updated_at":"2016/01/24 14:51:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/24 14:51:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":346932,"id":56322,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/24 14:51:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly24012016_2 {"asset_file_name":"monly24012016_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/24 14:43:22 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 BigCleaning Day","updated_at":"2016/01/24 14:43:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/24 14:43:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":264769,"id":56321,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/24 14:43:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly24012016_1 {"asset_file_name":"monly24012016_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/24 14:42:55 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 BigCleaning Day","updated_at":"2016/01/24 14:42:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/24 14:42:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":300467,"id":56320,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/24 14:42:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly23012016_2 {"asset_file_name":"monly23012016_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/23 14:57:46 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e22\u0e38\u0e04\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2016/01/23 14:57:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/23 14:57:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":283683,"id":56293,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/23 14:57:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly23012016_1 {"asset_file_name":"monly23012016_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/23 14:57:24 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e22\u0e38\u0e04\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2016/01/23 14:57:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/23 14:57:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":219275,"id":56292,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/23 14:57:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly07012016_1 {"asset_file_name":"monly07012016_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/07 13:28:24 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22","updated_at":"2016/01/07 13:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/07 13:25:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46519,"id":56115,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/07 13:25:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly05012016_7a {"asset_file_name":"monly05012016_7a.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/05 16:16:02 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","updated_at":"2016/01/05 16:16:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/05 16:15:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":458553,"id":56065,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/05 16:15:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly05012016_11 {"asset_file_name":"monly05012016_11.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/05 15:09:12 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","updated_at":"2016/01/05 15:09:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/05 14:48:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":480180,"id":56064,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/05 14:48:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: