นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly05012016_10 {"modified_at":"2016/01/05 15:09:08 +0700","id":56063,"asset_file_size":456625,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/05 14:47:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/05 15:09:08 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:49 +0700","asset_file_name":"monly05012016_10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly05012016_9 {"modified_at":"2016/01/05 15:09:05 +0700","id":56062,"asset_file_size":485554,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/05 14:47:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/05 15:09:05 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:31 +0700","asset_file_name":"monly05012016_9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly05012016_8 {"modified_at":"2016/01/05 15:09:03 +0700","id":56061,"asset_file_size":467718,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/05 14:47:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/05 15:09:03 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:12 +0700","asset_file_name":"monly05012016_8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly05012016_8 {"modified_at":"2016/01/05 15:09:00 +0700","id":56060,"asset_file_size":458553,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/05 14:46:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/05 15:09:00 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:57 +0700","asset_file_name":"monly05012016_8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly05012016_6 {"modified_at":"2016/01/05 15:08:57 +0700","id":56059,"asset_file_size":461060,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/05 14:46:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/05 15:08:57 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:43 +0700","asset_file_name":"monly05012016_6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_monly05012016_5 {"modified_at":"2016/01/05 15:07:49 +0700","id":56058,"asset_file_size":478151,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/05 14:46:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/05 15:07:49 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:28 +0700","asset_file_name":"monly05012016_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly05012016_4 {"modified_at":"2016/01/05 15:07:34 +0700","id":56057,"asset_file_size":466823,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/05 14:46:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/05 15:07:34 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:13 +0700","asset_file_name":"monly05012016_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly05012016_3 {"modified_at":"2016/01/05 15:07:31 +0700","id":56056,"asset_file_size":439900,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/05 14:45:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/05 15:07:31 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:45:58 +0700","asset_file_name":"monly05012016_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly05012016_2 {"modified_at":"2016/01/05 15:07:28 +0700","id":56055,"asset_file_size":370429,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/05 14:44:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/05 15:07:28 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:44:55 +0700","asset_file_name":"monly05012016_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: