นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly05012016_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:49 +0700","asset_file_name":"monly05012016_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56063,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":456625,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/01/05 14:47:49 +0700","modified_at":"2016/01/05 15:09:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly05012016_9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:31 +0700","asset_file_name":"monly05012016_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56062,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":485554,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/01/05 14:47:31 +0700","modified_at":"2016/01/05 15:09:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly05012016_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:12 +0700","asset_file_name":"monly05012016_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56061,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":467718,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/01/05 14:47:12 +0700","modified_at":"2016/01/05 15:09:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly05012016_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:57 +0700","asset_file_name":"monly05012016_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56060,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":458553,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/01/05 14:46:57 +0700","modified_at":"2016/01/05 15:09:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly05012016_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:43 +0700","asset_file_name":"monly05012016_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56059,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":461060,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/01/05 14:46:43 +0700","modified_at":"2016/01/05 15:08:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:08:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_monly05012016_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:28 +0700","asset_file_name":"monly05012016_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56058,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":478151,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/01/05 14:46:28 +0700","modified_at":"2016/01/05 15:07:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly05012016_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:13 +0700","asset_file_name":"monly05012016_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56057,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":466823,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/01/05 14:46:13 +0700","modified_at":"2016/01/05 15:07:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly05012016_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_updated_at":"2016/01/05 14:45:58 +0700","asset_file_name":"monly05012016_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56056,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":439900,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/01/05 14:45:58 +0700","modified_at":"2016/01/05 15:07:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly05012016_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_updated_at":"2016/01/05 14:44:55 +0700","asset_file_name":"monly05012016_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56055,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":370429,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/01/05 14:44:55 +0700","modified_at":"2016/01/05 15:07:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: