นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly05012016_1 {"modified_at":"2016/01/05 15:07:25 +0700","id":56054,"asset_file_size":423252,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/05 14:44:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/05 15:07:25 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:44:36 +0700","asset_file_name":"monly05012016_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly04012016_11 {"modified_at":"2016/01/04 17:56:16 +0700","id":56053,"asset_file_size":252164,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 17:41:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/04 17:56:16 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 17:41:08 +0700","asset_file_name":"monly04012016_11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly04012016_10 {"modified_at":"2016/01/04 17:55:35 +0700","id":56052,"asset_file_size":279855,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 17:40:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/04 17:55:35 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 17:40:52 +0700","asset_file_name":"monly04012016_10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly04012016_9 {"modified_at":"2016/01/04 17:55:34 +0700","id":56051,"asset_file_size":263674,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 17:40:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/04 17:55:34 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 17:40:36 +0700","asset_file_name":"monly04012016_9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly04012016_5 {"modified_at":"2016/01/04 17:43:30 +0700","id":56050,"asset_file_size":282359,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 17:26:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/04 17:43:30 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 17:26:43 +0700","asset_file_name":"monly04012016_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly04012016_8 {"modified_at":"2016/01/04 17:42:06 +0700","id":56049,"asset_file_size":257825,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 17:24:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/04 17:42:06 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 17:24:38 +0700","asset_file_name":"monly04012016_8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly04012016_4 {"modified_at":"2016/01/04 17:40:12 +0700","id":56048,"asset_file_size":260383,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 17:23:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/04 17:40:12 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 17:23:16 +0700","asset_file_name":"monly04012016_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly04012016_7 {"modified_at":"2016/01/04 17:39:25 +0700","id":56047,"asset_file_size":256222,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 17:22:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/04 17:39:25 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 17:22:11 +0700","asset_file_name":"monly04012016_7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly04012016_1 {"modified_at":"2016/01/04 17:38:48 +0700","id":56046,"asset_file_size":237355,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/04 17:21:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2016/01/04 17:38:48 +0700","asset_updated_at":"2016/01/04 17:21:21 +0700","asset_file_name":"monly04012016_1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: