นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_monly21012015_12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 16:21:25 +0700","asset_file_name":"monly21012015_12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50531,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60492,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 16:21:25 +0700","modified_at":"2015/01/21 16:21:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 16:21:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly21012015_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 14:48:55 +0700","asset_file_name":"monly21012015_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50526,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":367957,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 14:48:55 +0700","modified_at":"2015/01/21 14:49:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 14:49:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly21012015_9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 14:48:35 +0700","asset_file_name":"monly21012015_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50525,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":362680,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 14:48:35 +0700","modified_at":"2015/01/21 14:48:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 14:48:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly21012015_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 14:48:14 +0700","asset_file_name":"monly21012015_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50524,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":474960,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 14:48:14 +0700","modified_at":"2015/01/21 14:48:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 14:48:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly21012015_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 14:47:30 +0700","asset_file_name":"monly21012015_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":371442,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 14:47:30 +0700","modified_at":"2015/01/21 14:47:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 14:47:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly21012015_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 14:46:57 +0700","asset_file_name":"monly21012015_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50522,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":332283,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 14:46:57 +0700","modified_at":"2015/01/21 14:47:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 14:47:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly21012015_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 14:46:30 +0700","asset_file_name":"monly21012015_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50521,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":361334,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 14:46:30 +0700","modified_at":"2015/01/21 14:46:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 14:46:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly21012015_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 14:46:08 +0700","asset_file_name":"monly21012015_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50520,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":313578,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 14:46:08 +0700","modified_at":"2015/01/21 14:46:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 14:46:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly21012015_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 14:45:43 +0700","asset_file_name":"monly21012015_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50519,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":334254,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 14:45:43 +0700","modified_at":"2015/01/21 14:45:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 14:45:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly21012015_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 14:45:21 +0700","asset_file_name":"monly21012015_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50518,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":235520,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 14:45:21 +0700","modified_at":"2015/01/21 14:45:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 14:45:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly21012015_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2015/01/21 14:45:00 +0700","asset_file_name":"monly21012015_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50517,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":349555,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/21 14:45:00 +0700","modified_at":"2015/01/21 14:45:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/21 14:45:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_19 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:39:34 +0700","asset_file_name":"monly20102015_19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50495,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253656,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:39:34 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:39:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:39:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_18 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:39:04 +0700","asset_file_name":"monly20102015_18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50494,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":351766,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:39:04 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:39:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:39:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_17 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:38:14 +0700","asset_file_name":"monly20102015_17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50493,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":288021,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:38:14 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:38:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:38:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:37:39 +0700","asset_file_name":"monly20102015_16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50492,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":364003,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:37:39 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:37:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:37:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:37:08 +0700","asset_file_name":"monly20102015_15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50491,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":357836,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:37:08 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:37:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:37:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:36:34 +0700","asset_file_name":"monly20102015_14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50490,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":360871,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:36:34 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:36:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:36:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:36:02 +0700","asset_file_name":"monly20102015_13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50489,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":387614,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:36:02 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:36:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:36:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:35:23 +0700","asset_file_name":"monly20102015_12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50488,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":402935,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:35:23 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:35:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:35:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:34:59 +0700","asset_file_name":"monly20102015_11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50487,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":337603,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:34:59 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:35:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:35:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:34:25 +0700","asset_file_name":"monly20102015_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50486,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":321776,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:34:25 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:34:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:34:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:33:58 +0700","asset_file_name":"monly20102015_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50485,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":300339,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:33:58 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:34:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:34:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:33:09 +0700","asset_file_name":"monly20102015_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50484,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":323582,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:33:09 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:33:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:33:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:32:40 +0700","asset_file_name":"monly20102015_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50483,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":296685,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:32:40 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:32:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:32:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_monly20102015_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2558 \u0e13 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2015/01/20 15:32:03 +0700","asset_file_name":"monly20102015_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50482,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":321692,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/01/20 15:32:03 +0700","modified_at":"2015/01/20 15:32:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 15:32:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: