นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly04012016_2 {"asset_file_name":"monly04012016_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/04 17:38:45 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","updated_at":"2016/01/04 17:38:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/04 17:21:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":251162,"id":56045,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/04 17:21:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly04012016_6 {"asset_file_name":"monly04012016_6.jpg","visibility":5,"modified_at":"2016/01/04 17:38:05 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","updated_at":"2016/01/04 17:38:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/04 17:20:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":282359,"id":56044,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/04 17:20:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_monly04012016_3 {"asset_file_name":"monly04012016_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/04 17:38:02 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e21\u0e14 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","updated_at":"2016/01/04 17:38:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/04 17:19:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":228192,"id":56043,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/04 17:19:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17122015_5 {"asset_file_name":"monly17122015_5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/17 16:13:27 +0700","media_folder_id":331,"description":"Lean","updated_at":"2015/12/17 16:13:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/17 16:11:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":216650,"id":55800,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/17 16:11:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17122015_4 {"asset_file_name":"monly17122015_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/17 16:13:24 +0700","media_folder_id":331,"description":"Lean","updated_at":"2015/12/17 16:13:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/17 16:10:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":283658,"id":55799,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/17 16:10:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_monly17122015_1 {"asset_file_name":"monly17122015_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/17 16:13:22 +0700","media_folder_id":331,"description":"Lean","updated_at":"2015/12/17 16:13:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/17 16:10:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":356324,"id":55798,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/17 16:10:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17122015_3 {"asset_file_name":"monly17122015_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/17 16:13:10 +0700","media_folder_id":331,"description":"Lean","updated_at":"2015/12/17 16:13:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/17 16:09:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":187728,"id":55797,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/17 16:09:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17122015_2 {"asset_file_name":"monly17122015_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/17 16:11:48 +0700","media_folder_id":331,"description":"Lean","updated_at":"2015/12/17 16:11:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/17 16:09:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":214968,"id":55796,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/17 16:09:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly16122015_1 {"asset_file_name":"monly16122015_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/16 13:14:14 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21 Lady Girls","updated_at":"2015/12/16 13:14:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/16 13:14:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149250,"id":55792,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/16 13:14:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: