นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_monly07012015_2 {"created_at":"2015/01/06 23:03:36 +0700","asset_file_size":566519,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 23:03:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50221,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 23:03:36 +0700","asset_file_name":"monly07012015_2.jpg","updated_at":"2015/01/06 23:03:38 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly07012015_1 {"created_at":"2015/01/06 23:02:55 +0700","asset_file_size":511216,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 23:03:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50220,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 23:02:55 +0700","asset_file_name":"monly07012015_1.jpg","updated_at":"2015/01/06 23:03:00 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly06012015_11 {"created_at":"2015/01/06 16:56:27 +0700","asset_file_size":359686,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 17:03:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50206,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e14 \u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 16:56:27 +0700","asset_file_name":"monly06012015_11.jpg","updated_at":"2015/01/06 17:03:31 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly06012015_10 {"created_at":"2015/01/06 16:55:52 +0700","asset_file_size":384483,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 17:02:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50205,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e14\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 16:55:52 +0700","asset_file_name":"monly06012015_10.jpg","updated_at":"2015/01/06 17:02:23 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly06012015_8 {"created_at":"2015/01/06 16:37:27 +0700","asset_file_size":345924,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 16:37:34 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50204,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \"\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\" \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 16:37:27 +0700","asset_file_name":"monly06012015_8.jpg","updated_at":"2015/01/06 16:37:34 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly06012015_7 {"created_at":"2015/01/06 16:35:11 +0700","asset_file_size":247164,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 16:35:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50203,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \"\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\" \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 16:35:11 +0700","asset_file_name":"monly06012015_7.jpg","updated_at":"2015/01/06 16:35:16 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly06012015_6 {"created_at":"2015/01/06 16:34:19 +0700","asset_file_size":269964,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 16:34:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50201,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \"\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\" \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 16:34:19 +0700","asset_file_name":"monly06012015_6.jpg","updated_at":"2015/01/06 16:34:24 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly06012015_5 {"created_at":"2015/01/06 14:53:35 +0700","asset_file_size":362684,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 14:53:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50182,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \"\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\" \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 14:53:35 +0700","asset_file_name":"monly06012015_5.jpg","updated_at":"2015/01/06 14:53:42 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly06012015_4 {"created_at":"2015/01/06 14:53:04 +0700","asset_file_size":343779,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 14:53:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50181,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \"\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\" \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 14:53:04 +0700","asset_file_name":"monly06012015_4.jpg","updated_at":"2015/01/06 14:53:09 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly06012015_3 {"created_at":"2015/01/06 14:52:26 +0700","asset_file_size":452972,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 14:52:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50180,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \"\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\" \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 14:52:26 +0700","asset_file_name":"monly06012015_3.jpg","updated_at":"2015/01/06 14:52:31 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly06012015_2 {"created_at":"2015/01/06 14:51:47 +0700","asset_file_size":469934,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 14:51:52 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50179,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \"\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\" \u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 14:51:47 +0700","asset_file_name":"monly06012015_2.jpg","updated_at":"2015/01/06 14:51:52 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly06012015_1 {"created_at":"2015/01/06 14:49:56 +0700","asset_file_size":455775,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/06 14:50:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50178,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \"\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\"","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/06 14:49:56 +0700","asset_file_name":"monly06012015_1.jpg","updated_at":"2015/01/06 14:50:02 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_photogrid_1417963383878 {"created_at":"2014/12/07 21:45:07 +0700","asset_file_size":753831,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 21:45:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49762,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23 \u0e55 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32 \u0e13 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 21:45:07 +0700","asset_file_name":"PhotoGrid_1417963383878.jpg","updated_at":"2014/12/07 21:45:10 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_photogrid_1417962407728 {"created_at":"2014/12/07 21:31:03 +0700","asset_file_size":607805,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 21:31:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49761,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23 \u0e55 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32 \u0e13 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 21:31:03 +0700","asset_file_name":"PhotoGrid_1417962407728.jpg","updated_at":"2014/12/07 21:31:06 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_photogrid_1417960524297 {"created_at":"2014/12/07 21:24:18 +0700","asset_file_size":677422,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 21:24:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49760,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23 \u0e55 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32 \u0e13 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 21:24:18 +0700","asset_file_name":"PhotoGrid_1417960524297.jpg","updated_at":"2014/12/07 21:24:23 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_photogrid_1417960414449 {"created_at":"2014/12/07 21:23:11 +0700","asset_file_size":433327,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 21:23:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49759,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23 \u0e55 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32 \u0e13 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 21:23:11 +0700","asset_file_name":"PhotoGrid_1417960414449.jpg","updated_at":"2014/12/07 21:23:15 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_photogrid_1417960308213 {"created_at":"2014/12/07 21:19:36 +0700","asset_file_size":653809,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 21:19:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49758,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23 \u0e55 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32 \u0e13 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 21:19:36 +0700","asset_file_name":"PhotoGrid_1417960308213.jpg","updated_at":"2014/12/07 21:19:38 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_photogrid_1417960104731 {"created_at":"2014/12/07 21:18:37 +0700","asset_file_size":623523,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 21:18:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49757,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23 \u0e55 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32 \u0e13 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 21:18:37 +0700","asset_file_name":"PhotoGrid_1417960104731.jpg","updated_at":"2014/12/07 21:18:41 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_img_49120048167164 {"created_at":"2014/12/07 21:07:11 +0700","asset_file_size":45564,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 21:07:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49755,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23 \u0e55 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32 \u0e13 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 21:07:11 +0700","asset_file_name":"IMG_49120048167164.jpeg","updated_at":"2014/12/07 21:07:15 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly07122014_4 {"created_at":"2014/12/07 20:27:33 +0700","asset_file_size":48629,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 20:27:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49754,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23 \u0e55 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32 \u0e13 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 20:27:33 +0700","asset_file_name":"monly07122014_4.jpeg","updated_at":"2014/12/07 20:27:37 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_monly07122014_2 {"created_at":"2014/12/07 20:25:50 +0700","asset_file_size":123672,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 20:25:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49753,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23 \u0e55 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32 \u0e13 \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2f","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 20:25:50 +0700","asset_file_name":"monly07122014_2.jpeg","updated_at":"2014/12/07 20:25:55 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_nuchariya06122014_11 {"created_at":"2014/12/06 16:37:29 +0700","asset_file_size":49114,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/06 16:37:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49730,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e19\u0e2a\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/06 16:37:29 +0700","asset_file_name":"Nuchariya06122014_11.jpeg","updated_at":"2014/12/06 16:37:32 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_nuchariya06122014_10 {"created_at":"2014/12/06 16:36:43 +0700","asset_file_size":46192,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/06 16:36:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49729,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e19\u0e2a\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/06 16:36:43 +0700","asset_file_name":"Nuchariya06122014_10.jpeg","updated_at":"2014/12/06 16:36:50 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_nuchariya06122014_9 {"created_at":"2014/12/06 16:36:00 +0700","asset_file_size":56226,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/06 16:36:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49728,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e19\u0e2a\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/06 16:36:00 +0700","asset_file_name":"Nuchariya06122014_9.jpeg","updated_at":"2014/12/06 16:36:07 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
 • Tiny_nuchariya06122014_8 {"created_at":"2014/12/06 16:35:18 +0700","asset_file_size":49304,"commentable":true,"modified_at":"2014/12/06 16:35:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":49727,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e19\u0e2a\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/06 16:35:18 +0700","asset_file_name":"Nuchariya06122014_8.jpeg","updated_at":"2014/12/06 16:35:24 +0700","media_folder_id":331,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: