นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_monly12112015_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e42\u0e1a\u0e42\u0e25 \u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2015/11/12 14:51:03 +0700","asset_file_name":"monly12112015_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55455,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8286,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/11/12 14:51:03 +0700","modified_at":"2015/11/12 14:51:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/12 14:51:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly26102015_21 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2015/10/26 18:43:13 +0700","asset_file_name":"monly26102015_21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76155,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/10/26 18:43:13 +0700","modified_at":"2015/10/26 18:43:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 18:43:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly26102015_20 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2015/10/26 18:42:53 +0700","asset_file_name":"monly26102015_20.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55321,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85002,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/10/26 18:42:53 +0700","modified_at":"2015/10/26 18:42:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 18:42:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly26102015_19 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2015/10/26 18:42:34 +0700","asset_file_name":"monly26102015_19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55320,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72619,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/10/26 18:42:34 +0700","modified_at":"2015/10/26 18:42:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 18:42:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly26102015_18 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2015/10/26 18:42:11 +0700","asset_file_name":"monly26102015_18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55319,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77716,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/10/26 18:42:11 +0700","modified_at":"2015/10/26 18:42:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 18:42:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly26102015_17 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2015/10/26 18:41:54 +0700","asset_file_name":"monly26102015_17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55318,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83021,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/10/26 18:41:54 +0700","modified_at":"2015/10/26 18:41:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 18:41:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly26102015_16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2015/10/26 18:41:30 +0700","asset_file_name":"monly26102015_16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55317,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58228,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/10/26 18:41:30 +0700","modified_at":"2015/10/26 18:41:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 18:41:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly26102015_14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2015/10/26 18:41:11 +0700","asset_file_name":"monly26102015_14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55316,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62317,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/10/26 18:41:12 +0700","modified_at":"2015/10/26 18:41:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 18:41:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly26102015_13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2015/10/26 18:40:53 +0700","asset_file_name":"monly26102015_13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55315,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49162,"media_folder_id":331,"created_at":"2015/10/26 18:40:53 +0700","modified_at":"2015/10/26 18:40:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 18:40:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: