นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly26102015_12 {"asset_file_name":"monly26102015_12.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:40:39 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:40:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:40:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56856,"id":55314,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:40:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26102015_11 {"asset_file_name":"monly26102015_11.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:40:01 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:40:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:39:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86277,"id":55313,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:39:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26102015_10 {"asset_file_name":"monly26102015_10.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:39:44 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:39:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:39:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52842,"id":55312,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:39:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26102015_9 {"asset_file_name":"monly26102015_9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:39:21 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:39:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:39:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66772,"id":55311,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:39:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26102015_8 {"asset_file_name":"monly26102015_8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:39:04 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:39:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:39:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47679,"id":55310,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:39:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26102015_7 {"asset_file_name":"monly26102015_7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:38:51 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:38:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:38:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87267,"id":55309,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:38:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26102015_6 {"asset_file_name":"monly26102015_6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:38:34 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:38:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:38:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81182,"id":55308,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:38:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26102015_5 {"asset_file_name":"monly26102015_5.jpg","visibility":5,"modified_at":"2015/10/26 18:38:12 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:38:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:38:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69416,"id":55307,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:38:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_monly26102015_4 {"asset_file_name":"monly26102015_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:37:54 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:37:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:37:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72123,"id":55306,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:37:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: