นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly26102015_3 {"asset_file_name":"monly26102015_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:37:31 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:37:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:37:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82472,"id":55305,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:37:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26102015_2a {"asset_file_name":"monly26102015_2a.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:37:14 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:37:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:37:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83899,"id":55304,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:37:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26102015_2 {"asset_file_name":"monly26102015_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:36:58 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:36:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:36:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136926,"id":55303,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:36:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26102015_1 {"asset_file_name":"monly26102015_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:36:40 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:36:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:36:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77180,"id":55302,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:36:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_logo_c112015 {"asset_file_name":"logo_c112015.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 18:00:43 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 18:00:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 18:00:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":627666,"id":55301,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 18:00:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_12049166_906570346058502_1168006515306118873_n {"asset_file_name":"12049166_906570346058502_1168006515306118873_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 17:31:25 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 17:31:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 17:31:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":85907,"id":55300,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 17:31:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_12046997_906572536058283_8541875935360168207_n {"asset_file_name":"12046997_906572536058283_8541875935360168207_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 17:31:13 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 17:31:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 17:31:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60477,"id":55299,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 17:31:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_12046973_906572219391648_4552463788646644058_n {"asset_file_name":"12046973_906572219391648_4552463788646644058_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 17:31:00 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 17:31:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 17:30:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90563,"id":55298,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 17:30:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_12042898_906572739391596_1841107032139859714_n {"asset_file_name":"12042898_906572739391596_1841107032139859714_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 17:30:38 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 17:30:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 17:30:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91348,"id":55297,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 17:30:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: