นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mali04112016_6 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/05 15:35:02 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":221245,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59620,"created_at":"2016/11/05 15:34:55 +0700","asset_file_name":"mali04112016_6.jpg","updated_at":"2016/11/05 15:35:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/05 15:34:55 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_mali04112016_5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/05 15:34:45 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":197573,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59619,"created_at":"2016/11/05 15:34:38 +0700","asset_file_name":"mali04112016_5.jpg","updated_at":"2016/11/05 15:34:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/05 15:34:38 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_mali04112016_4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/05 15:34:23 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":199003,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59618,"created_at":"2016/11/05 15:34:17 +0700","asset_file_name":"mali04112016_4.jpg","updated_at":"2016/11/05 15:34:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/05 15:34:17 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_mali04112016_3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/05 15:34:01 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":215421,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59617,"created_at":"2016/11/05 15:33:57 +0700","asset_file_name":"mali04112016_3.jpg","updated_at":"2016/11/05 15:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/05 15:33:57 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_mali04112016_2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/05 15:33:43 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":331069,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59616,"created_at":"2016/11/05 15:33:36 +0700","asset_file_name":"mali04112016_2.jpg","updated_at":"2016/11/05 15:33:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/05 15:33:36 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_monly05112016_2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/05 13:31:37 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":231250,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59609,"created_at":"2016/11/05 13:31:30 +0700","asset_file_name":"monly05112016_2.jpg","updated_at":"2016/11/05 13:31:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/05 13:31:30 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_mali04112016_1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/05 15:33:21 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":198957,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59608,"created_at":"2016/11/05 13:31:04 +0700","asset_file_name":"mali04112016_1.jpg","updated_at":"2016/11/05 15:33:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/05 13:31:04 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559-2563","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_monly13082016 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/13 22:07:40 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":528658,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58730,"created_at":"2016/07/13 21:56:08 +0700","asset_file_name":"monly13082016.jpg","updated_at":"2016/07/13 22:07:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/13 21:56:08 +0700","description":"lean psu 2016","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_26062016_1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/26 09:23:35 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":923226,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58388,"created_at":"2016/06/26 09:23:29 +0700","asset_file_name":"26062016_1.jpg","updated_at":"2016/06/26 09:23:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/26 09:23:29 +0700","description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: