นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_11219003_906569646058572_5463321854431858597_n {"asset_file_name":"11219003_906569646058572_5463321854431858597_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 17:30:21 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 17:30:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 17:30:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83888,"id":55296,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 17:30:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_11045842_906572672724936_964936714843922522_n {"asset_file_name":"11045842_906572672724936_964936714843922522_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 17:30:03 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 17:30:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 17:29:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80113,"id":55295,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 17:29:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_12042892_906568699392000_7186806018659470635_n {"asset_file_name":"12042892_906568699392000_7186806018659470635_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/26 17:29:09 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/26 17:29:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/10/26 17:29:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77816,"id":55294,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/26 17:29:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_12063863_783917351754508_1900525567925413043_n {"asset_file_name":"12063863_783917351754508_1900525567925413043_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/25 23:29:53 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/25 23:29:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2015/10/25 23:29:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68011,"id":55286,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/25 23:29:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_12019926_783917085087868_7805564226693732329_n {"asset_file_name":"12019926_783917085087868_7805564226693732329_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/25 23:29:15 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2015/10/25 23:29:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2015/10/25 23:29:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100822,"id":55285,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/25 23:29:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly24oct2015_50 {"asset_file_name":"monly24Oct2015_50.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/25 22:27:38 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","updated_at":"2015/10/25 22:27:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2015/10/25 22:27:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":330798,"id":55284,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:27:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly24oct2015_49 {"asset_file_name":"monly24Oct2015_49.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/25 22:27:00 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","updated_at":"2015/10/25 22:27:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2015/10/25 22:26:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":268928,"id":55283,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly24oct2015_48 {"asset_file_name":"monly24Oct2015_48.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/25 22:17:16 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","updated_at":"2015/10/25 22:17:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2015/10/25 22:17:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":424358,"id":55282,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:17:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly24oct2015_47 {"asset_file_name":"monly24Oct2015_47.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/10/25 22:16:49 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","updated_at":"2015/10/25 22:16:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2015/10/25 22:16:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":395185,"id":55281,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:16:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: