นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly24oct2015_46 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/25 22:16:21 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":354953,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":55280,"created_at":"2015/10/25 22:16:18 +0700","asset_file_name":"monly24Oct2015_46.jpg","updated_at":"2015/10/25 22:16:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:16:18 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_monly24oct2015_45 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/25 22:15:44 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":329326,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":55279,"created_at":"2015/10/25 22:15:36 +0700","asset_file_name":"monly24Oct2015_45.jpg","updated_at":"2015/10/25 22:15:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:15:36 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_monly24oct2015_44 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/25 22:15:11 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":350240,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":55278,"created_at":"2015/10/25 22:15:05 +0700","asset_file_name":"monly24Oct2015_44.jpg","updated_at":"2015/10/25 22:15:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:15:05 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_monly24oct2015_43 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/25 22:13:18 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":446251,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":55277,"created_at":"2015/10/25 22:13:13 +0700","asset_file_name":"monly24Oct2015_43.jpg","updated_at":"2015/10/25 22:13:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:13:13 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_monly24oct2015_42 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/25 22:12:51 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":418732,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":55276,"created_at":"2015/10/25 22:12:48 +0700","asset_file_name":"monly24Oct2015_42.jpg","updated_at":"2015/10/25 22:12:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:12:47 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_monly24oct2015_41 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/25 22:12:19 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":397403,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":55275,"created_at":"2015/10/25 22:12:14 +0700","asset_file_name":"monly24Oct2015_41.jpg","updated_at":"2015/10/25 22:12:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:12:14 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_monly24oct2015_40 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/25 22:11:51 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":444846,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":55274,"created_at":"2015/10/25 22:11:47 +0700","asset_file_name":"monly24Oct2015_40.jpg","updated_at":"2015/10/25 22:11:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:11:47 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_monly24oct2015_39 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/25 22:11:24 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":420188,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":55273,"created_at":"2015/10/25 22:11:17 +0700","asset_file_name":"monly24Oct2015_39.jpg","updated_at":"2015/10/25 22:11:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:11:17 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_monly24oct2015_38 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/25 22:02:49 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":414781,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":55272,"created_at":"2015/10/25 22:02:46 +0700","asset_file_name":"monly24Oct2015_38.jpg","updated_at":"2015/10/25 22:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/25 22:02:46 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: