นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_prod_189_4097 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:57:56 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":3567,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":8023,"created_at":"2008/07/27 22:13:05 +0700","asset_file_name":"prod_189_4097.gif","updated_at":"2011/05/31 15:57:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:33 +0700","description":"\u003Cp\u003Ebackground1\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_admins4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:57:40 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":125996,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7991,"created_at":"2008/07/27 11:30:26 +0700","asset_file_name":"admins4.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:57:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:32 +0700","description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_132 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:57:39 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":129089,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":7990,"created_at":"2008/07/27 00:04:53 +0700","asset_file_name":"132.gif","updated_at":"2011/05/31 15:57:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:32 +0700","description":"\u0e2b\u0e22\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pinkstar1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:57:38 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":9594,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":7989,"created_at":"2008/07/27 00:03:24 +0700","asset_file_name":"pinkstar1.gif","updated_at":"2011/05/31 15:57:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:32 +0700","description":"\u0e14\u0e32\u0e27\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_34823fu6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:57:37 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":34127,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":7988,"created_at":"2008/07/27 00:00:10 +0700","asset_file_name":"34823fu6.gif","updated_at":"2011/05/31 15:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","description":"\u0e1f\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_30100165 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:57:37 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":85756,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":7987,"created_at":"2008/07/26 23:57:56 +0700","asset_file_name":"30100165.gif","updated_at":"2011/05/31 15:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_759c74f7 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:57:36 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":599,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":7986,"created_at":"2008/07/26 23:54:21 +0700","asset_file_name":"759c74f7.gif","updated_at":"2011/05/31 15:57:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_maple-line01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:57:35 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":7816,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7985,"created_at":"2008/07/26 23:25:56 +0700","asset_file_name":"maple-line01.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:57:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e496","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_fw1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:57:35 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":10250,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7984,"created_at":"2008/07/26 23:25:29 +0700","asset_file_name":"fw1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:57:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e495","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: