นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly15122015_1 {"media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01 Lady Gris","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/17 14:17:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/12/15 11:14:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/12/15 11:14:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"monly15122015_1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":155260,"visibility":null,"id":7785}
  • Small_anigif15junly2008 {"media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e21\u0e49-\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/15 08:18:39 +0700","comment_counter":2,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 15:55:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:55:06 +0700","last_commented_at":"2008/07/20 20:51:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_name":"anigif15Junly2008.gif","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":3674639,"visibility":null,"id":7726}
  • Small_flower1 {"media_folder_id":331,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/14 21:56:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 15:55:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:55:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"flower1.gif","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":1915017,"visibility":null,"id":7722}
  • Small_anigif {"media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/14 21:07:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 15:55:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:55:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"anigif.gif","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2180771,"visibility":null,"id":7721}
  • Small_natural {"media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/14 17:19:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:55:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:55:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"natural.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":71688,"visibility":null,"id":7720}
  • Small_natural2 {"media_folder_id":331,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e322","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/14 16:31:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:54:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:54:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"natural2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":91940,"visibility":null,"id":7718}
  • Small_natural1 {"media_folder_id":331,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/14 16:30:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:54:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:54:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"natural1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":88746,"visibility":null,"id":7717}
  • Small_aom {"media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e23\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/14 16:30:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:54:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:54:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"aom.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":68987,"visibility":null,"id":7716}
  • Small_boss {"media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/14 16:30:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:54:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:54:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"boss.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":56000,"visibility":null,"id":7715}
ขนาดย่อ: