นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_picture9 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:54:55 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":155901,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7710,"created_at":"2008/07/13 22:02:37 +0700","asset_file_name":"picture9.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:54:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:14 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e3213\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_plant {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:54:54 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":116029,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7707,"created_at":"2008/07/13 20:48:42 +0700","asset_file_name":"plant.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:54:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e3215","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_picture6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:54:53 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":106187,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7706,"created_at":"2008/07/13 20:48:19 +0700","asset_file_name":"picture6.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:54:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e3212","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_picture5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:54:53 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":161737,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7705,"created_at":"2008/07/13 20:47:47 +0700","asset_file_name":"picture5.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:54:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e326","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_picture4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:54:52 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":170321,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7704,"created_at":"2008/07/13 20:47:18 +0700","asset_file_name":"picture4.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:54:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e324","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_picture3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:54:52 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":145444,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7703,"created_at":"2008/07/13 20:46:44 +0700","asset_file_name":"picture3.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:54:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e3212","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_picture2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:54:51 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":128986,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7702,"created_at":"2008/07/13 20:46:16 +0700","asset_file_name":"picture2.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:54:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e3211","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_picture1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:54:51 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":147346,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7701,"created_at":"2008/07/13 20:45:50 +0700","asset_file_name":"picture1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:54:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e3210","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pest {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:54:51 +0700","media_folder_id":331,"deleted_at":null,"asset_file_size":108910,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7700,"created_at":"2008/07/13 20:45:19 +0700","asset_file_name":"pest.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:54:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e329","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: