นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_earth {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e328","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","asset_file_name":"earth.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7699,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115111,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/07/13 20:44:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_aquatic {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e327","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","asset_file_name":"aquatic.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7698,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110230,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/07/13 20:44:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_animal {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e327","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","asset_file_name":"animal.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7697,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110243,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/07/13 20:43:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_agrid {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e326\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","asset_file_name":"agrid.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7696,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95686,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/07/13 20:43:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_admis2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e325","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","asset_file_name":"admis2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7695,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147609,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/07/13 20:42:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_admins3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e323\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","asset_file_name":"admins3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7693,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140068,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/07/13 20:41:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_admins2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e322","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","asset_file_name":"admins2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145479,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/07/13 20:41:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_admins1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e321\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","asset_file_name":"admins1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140697,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/07/13 20:40:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_13 {"member_only_commentable":false,"description":"29 \u0e21\u0e34.\u0e22 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:52 +0700","asset_file_name":"13.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7386,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19804,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/06/29 12:31:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:51:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:51:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: