นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_095 {"asset_file_name":"095.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:51:24 +0700","media_folder_id":331,"description":"29 \u0e21\u0e34.\u0e22 2551","updated_at":"2011/05/31 15:51:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/06/29 12:31:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":17524,"id":7385,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_006 {"asset_file_name":"006.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:51:24 +0700","media_folder_id":331,"description":"29 \u0e21\u0e34.\u0e22 2551","updated_at":"2011/05/31 15:51:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/06/29 12:30:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35237,"id":7384,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_001 {"asset_file_name":"001.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:51:23 +0700","media_folder_id":331,"description":"29 \u0e21\u0e34.\u0e22 2551","updated_at":"2011/05/31 15:51:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/06/29 12:30:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10399,"id":7383,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_43053 {"asset_file_name":"kapook_43053.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:50:54 +0700","media_folder_id":331,"description":"12","updated_at":"2011/05/31 15:50:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/06/25 00:31:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23601,"id":7353,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_42948 {"asset_file_name":"kapook_42948.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:50:53 +0700","media_folder_id":331,"description":"4294","updated_at":"2011/05/31 15:50:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/06/25 00:30:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6113,"id":7352,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_42005 {"asset_file_name":"kapook_42005.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:50:53 +0700","media_folder_id":331,"description":"4202","updated_at":"2011/05/31 15:50:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/06/25 00:29:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3677,"id":7351,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1 {"asset_file_name":"1.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:50:52 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003Ekapook\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:50:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/06/25 00:27:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11123,"id":7350,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_42476 {"asset_file_name":"kapook_42476.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:50:51 +0700","media_folder_id":331,"description":"kapook","updated_at":"2011/05/31 15:50:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/06/25 00:25:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6733,"id":7349,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sweet_corn {"asset_file_name":"Sweet_corn.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:49:23 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e42\u0e1e\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:49:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/15 17:28:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":176651,"id":7198,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: