นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tukta7 {"asset_file_name":"tukta7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:48:44 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e217","updated_at":"2011/05/31 15:48:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/09 23:28:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54545,"id":7057,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_tukta5 {"asset_file_name":"tukta5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e215","updated_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/09 23:28:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49306,"id":7056,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_tukta6 {"asset_file_name":"tukta6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e216","updated_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/09 23:27:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52619,"id":7055,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_tukta4 {"asset_file_name":"tukta4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","updated_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/09 23:26:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48236,"id":7054,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_tukta3 {"asset_file_name":"tukta3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:48:42 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e213","updated_at":"2011/05/31 15:48:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/09 23:26:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52942,"id":7053,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_tukta2 {"asset_file_name":"tukta2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:48:42 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e212","updated_at":"2011/05/31 15:48:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/09 23:25:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46860,"id":7052,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_tukta1 {"asset_file_name":"tukta1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e211","updated_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/09 23:25:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41949,"id":7051,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"velleyball4.wmv","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 4\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","created_at":"2008/06/03 15:16:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3453755,"id":6912,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"velleyball3.wmv","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0a\u0e32\u0e22 3\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","created_at":"2008/06/03 15:16:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8462031,"id":6911,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: