นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0a\u0e32\u0e22 2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:16 +0700","asset_file_name":"velleyball2.wmv","asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_readable":false,"id":6910,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6853941,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/06/03 15:15:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0a\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:16 +0700","asset_file_name":"velleyball1.wmv","asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_readable":false,"id":6909,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10134121,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/06/03 15:12:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_13 {"member_only_commentable":false,"description":"13nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:52 +0700","asset_file_name":"13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133112,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/05/16 20:47:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu001 {"member_only_commentable":false,"description":"13nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","asset_file_name":"psu001.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6529,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115553,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/05/16 00:08:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_12 {"member_only_commentable":false,"description":"12nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","asset_file_name":"12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6527,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129448,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/05/16 00:07:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_11 {"member_only_commentable":false,"description":"11nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","asset_file_name":"11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106693,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/05/15 23:53:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_10 {"member_only_commentable":false,"description":"10nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:50 +0700","asset_file_name":"10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6522,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106341,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/05/15 23:52:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_09 {"member_only_commentable":false,"description":"09nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:50 +0700","asset_file_name":"09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6521,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73412,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/05/15 23:52:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_08 {"member_only_commentable":false,"description":"08nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:50 +0700","asset_file_name":"08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6519,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60131,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/05/15 23:51:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: