นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_07 {"modified_at":"2011/05/31 15:43:35 +0700","id":6517,"asset_file_size":71592,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:51:16 +0700","comment_counter":0,"description":"07nugame","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:43:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:50 +0700","asset_file_name":"07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_06 {"modified_at":"2011/05/31 15:43:34 +0700","id":6514,"asset_file_size":99806,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:50:49 +0700","comment_counter":0,"description":"06nugame","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:43:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_file_name":"06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_05 {"modified_at":"2011/05/31 15:43:33 +0700","id":6512,"asset_file_size":89648,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:50:18 +0700","comment_counter":0,"description":"05nugame","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:43:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_file_name":"05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_04 {"modified_at":"2011/05/31 15:43:32 +0700","id":6510,"asset_file_size":56505,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:49:32 +0700","comment_counter":0,"description":"04nugame","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:43:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_file_name":"04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_03 {"modified_at":"2011/05/31 15:43:32 +0700","id":6509,"asset_file_size":90102,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:49:04 +0700","comment_counter":0,"description":"03nugame","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:43:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_file_name":"03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_02 {"modified_at":"2011/05/31 15:43:31 +0700","id":6508,"asset_file_size":82565,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:48:34 +0700","comment_counter":0,"description":"02nugame","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:43:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_file_name":"02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_01 {"modified_at":"2011/05/31 15:43:31 +0700","id":6507,"asset_file_size":78292,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:48:03 +0700","comment_counter":0,"description":"01nugame","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:43:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_file_name":"01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_birdmail1 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:22 +0700","id":5649,"asset_file_size":6523,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/09 12:04:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e01\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:34:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:49 +0700","asset_file_name":"birdmail1.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_2008_03170070 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:21 +0700","id":5646,"asset_file_size":823261,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/08 22:03:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e01\u0e44\u0e01\u0e48 (2)","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:34:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:49 +0700","asset_file_name":"2008_03170070.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: