นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2008_03170068 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e01\u0e44\u0e01\u0e48 (1)\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:49 +0700","asset_file_name":"2008_03170068.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5645,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":820280,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/04/08 22:02:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_2008_03170085 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e47\u0e013","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:24 +0700","asset_file_name":"2008_03170085.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5329,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1006723,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/03/17 20:51:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_2008_03170083 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e47\u0e012\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:24 +0700","asset_file_name":"2008_03170083.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5328,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":813305,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/03/17 20:49:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_2008_03170080 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e47\u0e011\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:24 +0700","asset_file_name":"2008_03170080.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5327,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":855629,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/03/17 20:44:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sen4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Esen4\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","asset_file_name":"Sen4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105641,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/03/06 21:56:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sen3 {"member_only_commentable":false,"description":"sen3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","asset_file_name":"Sen3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4991,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121224,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/03/06 21:55:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sen2 {"member_only_commentable":false,"description":"sen2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","asset_file_name":"Sen2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4990,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113153,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/03/06 21:54:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sen1 {"member_only_commentable":false,"description":"sen1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","asset_file_name":"Sen1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124245,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/03/06 21:53:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_edpc7 {"member_only_commentable":false,"description":"Edoc7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","asset_file_name":"Edpc7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4988,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114355,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/03/06 21:28:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:27:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: