นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_edoc6 {"media_folder_id":331,"description":"Edoc6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/03/06 21:27:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Edoc6.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":98697,"visibility":null,"id":4987}
  • Small_edoc5 {"media_folder_id":331,"description":"Edoc5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/03/06 21:27:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Edoc5.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":100090,"visibility":null,"id":4986}
  • Small_edoc4 {"media_folder_id":331,"description":"Edoc4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/03/06 21:26:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:27:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Edoc4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":105964,"visibility":null,"id":4985}
  • Small_edoc3 {"media_folder_id":331,"description":"Edoc3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/03/06 21:25:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Edoc3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":105042,"visibility":null,"id":4984}
  • Small_edoc2 {"media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003EEdoc2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/03/06 21:24:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Edoc2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":122113,"visibility":null,"id":4983}
  • Small_edoc1 {"media_folder_id":331,"description":"Edoc1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/03/06 21:24:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:27:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Edoc1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":119437,"visibility":null,"id":4982}
  • Small_2008_02020038 {"media_folder_id":331,"description":"\u0e22\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e483","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/02/19 17:06:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:20:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:20:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"2008_02020038.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":165901,"visibility":null,"id":4457}
  • Small_2008_02020037 {"media_folder_id":331,"description":"\u0e22\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e482","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/02/19 17:05:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"2008_02020037.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":173451,"visibility":null,"id":4456}
  • Small_2008_02020036 {"media_folder_id":331,"description":"\u0e22\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/02/19 17:05:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"2008_02020036.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":173237,"visibility":null,"id":4455}
ขนาดย่อ: