นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2008_02020047 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:29 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:19:48 +0700","created_at":"2008/02/19 08:45:56 +0700","asset_file_name":"2008_02020047.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4428,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e272","modified_at":"2011/05/31 15:19:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":244213,"group_member_commentable":false}
  • Small_2008_02020039 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:29 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:19:47 +0700","created_at":"2008/02/19 08:45:31 +0700","asset_file_name":"2008_02020039.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4427,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e271\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 15:19:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":217581,"group_member_commentable":false}
  • Small_2008_02020033 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:29 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:19:47 +0700","created_at":"2008/02/19 08:35:12 +0700","asset_file_name":"2008_02020033.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4426,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e493","modified_at":"2011/05/31 15:19:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":197452,"group_member_commentable":false}
  • Small_2008_02020032 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:19:46 +0700","created_at":"2008/02/19 08:34:53 +0700","asset_file_name":"2008_02020032.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4425,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e492","modified_at":"2011/05/31 15:19:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":243041,"group_member_commentable":false}
  • Small_2008_02020030 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:19:45 +0700","created_at":"2008/02/19 08:34:33 +0700","asset_file_name":"2008_02020030.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4424,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e491","modified_at":"2011/05/31 15:19:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":245010,"group_member_commentable":false}
  • Small_february_2008_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:17 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:18:05 +0700","created_at":"2008/02/10 10:23:32 +0700","asset_file_name":"February_2008_3.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4213,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"valentine2008","modified_at":"2011/05/31 15:18:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6741,"group_member_commentable":false}
  • Small_valentine {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:12 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:17:02 +0700","created_at":"2008/02/07 22:25:15 +0700","asset_file_name":"valentine.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4141,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003Evalentine\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 15:17:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":20478,"group_member_commentable":false}
  • Small_short_cut_web_site {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:07 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:16:21 +0700","created_at":"2008/02/06 17:03:28 +0700","asset_file_name":"Short_cut_Web_site.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4062,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07 Short Cut Website\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 15:16:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":61954,"group_member_commentable":false}
  • Small_flower {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:15:48 +0700","created_at":"2008/02/06 13:21:31 +0700","asset_file_name":"flower.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4038,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e21\u0e49","modified_at":"2011/05/31 15:15:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":38285,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: