นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_planing1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1c\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","asset_file_name":"planing1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4031,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31597,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/02/06 12:56:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_2008_02020043 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21\u0e41\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e273","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","asset_file_name":"2008_02020043.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4020,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201301,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/02/06 10:28:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_2008_02020042 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21\u0e41\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e272","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","asset_file_name":"2008_02020042.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4019,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186488,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/02/06 10:28:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_2008_02020040 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21\u0e41\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e271\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","asset_file_name":"2008_02020040.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4018,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168715,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/02/06 10:27:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_eric6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e015","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:59 +0700","asset_file_name":"eric6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3921,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82627,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/02/04 12:46:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:14:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:14:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_eric5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e014","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:59 +0700","asset_file_name":"eric5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3920,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127305,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/02/04 12:45:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:14:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:14:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_eric4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e013","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:59 +0700","asset_file_name":"eric4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3919,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91523,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/02/04 12:45:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:14:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:14:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_eric3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e012","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:59 +0700","asset_file_name":"eric3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3918,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83540,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/02/04 12:44:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:14:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:14:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_eric2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e011\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:59 +0700","asset_file_name":"eric2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3917,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31662,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/02/04 12:44:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:14:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:14:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: