นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_scan0002 {"modified_at":"2011/05/31 15:07:33 +0700","id":3188,"asset_file_size":200406,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/17 23:03:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e22\u0e33\u0e22\u0e33\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e39\u0e49\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:07:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:20 +0700","asset_file_name":"scan0002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_icon_bye {"modified_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","id":3148,"asset_file_size":605,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/16 23:44:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","asset_file_name":"icon_bye.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bg201 {"modified_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","id":3147,"asset_file_size":3920,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/16 23:43:22 +0700","comment_counter":0,"description":"blackground","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","asset_file_name":"bg201.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kp-icon-4 {"modified_at":"2011/05/31 15:07:13 +0700","id":3146,"asset_file_size":7193,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/16 23:42:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:07:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","asset_file_name":"kp-icon-4.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_13396 {"modified_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","id":3145,"asset_file_size":7272,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/16 23:41:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","asset_file_name":"kapook_13396.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_28300 {"modified_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","id":3143,"asset_file_size":5876,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/16 23:40:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","asset_file_name":"kapook_28300.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bhby {"modified_at":"2011/05/31 15:07:11 +0700","id":3142,"asset_file_size":1998,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/16 23:39:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:07:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","asset_file_name":"bhby.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_8515 {"modified_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","id":3141,"asset_file_size":60856,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/16 23:28:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","asset_file_name":"kapook_8515.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_scan0003 {"modified_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","id":3138,"asset_file_size":166281,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/16 21:50:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e22\u0e33\u0e01\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e30\u0e19\u0e49\u0e32","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","asset_file_name":"scan0003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: