นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_25062016_7 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/25 23:06:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58387,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:06:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"25062016_7.jpg","updated_at":"2016/06/25 23:06:30 +0700","modified_at":"2016/06/25 23:06:30 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":119085,"last_commented_at":null}
  • Small_25062016_6 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/25 23:05:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58386,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:05:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"25062016_6.jpg","updated_at":"2016/06/25 23:05:53 +0700","modified_at":"2016/06/25 23:05:53 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115293,"last_commented_at":null}
  • Small_25062016_5 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/25 23:04:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58385,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:04:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"25062016_5.jpg","updated_at":"2016/06/25 23:04:55 +0700","modified_at":"2016/06/25 23:04:55 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":92438,"last_commented_at":null}
  • Small_25062016_4 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/25 23:04:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58384,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:04:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"25062016_4.jpg","updated_at":"2016/06/25 23:04:18 +0700","modified_at":"2016/06/25 23:04:18 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":93895,"last_commented_at":null}
  • Small_25062016_3 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/25 23:02:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58383,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:02:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"25062016_3.jpg","updated_at":"2016/06/25 23:02:07 +0700","modified_at":"2016/06/25 23:02:07 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":87252,"last_commented_at":null}
  • Small_25062016_2 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/25 23:01:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58382,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:01:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"25062016_2.jpg","updated_at":"2016/06/25 23:01:26 +0700","modified_at":"2016/06/25 23:01:26 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":82730,"last_commented_at":null}
  • Small_25062016_1 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/25 23:00:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58381,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/25 23:00:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"25062016_1.jpg","updated_at":"2016/06/25 23:00:54 +0700","modified_at":"2016/06/25 23:00:54 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":80417,"last_commented_at":null}
  • Small_mali17062016_1 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/17 21:17:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58241,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/17 21:17:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mali17062016_1.jpg","updated_at":"2016/06/17 21:17:14 +0700","modified_at":"2016/06/17 21:17:14 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":896717,"last_commented_at":null}
  • Small_fb_img_1465730007572 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/12 23:25:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58156,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/12 23:25:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FB_IMG_1465730007572.jpg","updated_at":"2016/06/12 23:25:58 +0700","modified_at":"2016/06/12 23:25:58 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":128324,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: