นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_monly09042016_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09042016_2.jpg","created_at":"2016/04/09 18:36:52 +0700","asset_updated_at":"2016/04/09 18:36:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/09 18:36:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","asset_file_size":307902,"modified_at":"2016/04/09 18:36:55 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57495,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly09042016_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09042016_1.jpg","created_at":"2016/04/09 18:36:37 +0700","asset_updated_at":"2016/04/09 18:36:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/09 18:36:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","asset_file_size":293933,"modified_at":"2016/04/09 18:36:43 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57494,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly8042016_3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly8042016_3.jpg","created_at":"2016/04/08 18:15:49 +0700","asset_updated_at":"2016/04/08 18:15:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/08 18:15:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","asset_file_size":303016,"modified_at":"2016/04/08 18:15:57 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57470,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly8042016_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly8042016_2.jpg","created_at":"2016/04/08 18:15:31 +0700","asset_updated_at":"2016/04/08 18:15:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/08 18:15:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","asset_file_size":226544,"modified_at":"2016/04/08 18:15:34 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57469,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly8042016_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly8042016_1.jpg","created_at":"2016/04/08 18:14:51 +0700","asset_updated_at":"2016/04/08 18:14:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/08 18:14:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","asset_file_size":270980,"modified_at":"2016/04/08 18:14:57 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57468,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mali07032016 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mali07032016.jpg","created_at":"2016/03/07 09:31:42 +0700","asset_updated_at":"2016/03/07 09:31:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/07 09:31:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23","asset_file_size":59512,"modified_at":"2016/03/07 09:31:45 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57036,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly23022016_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly23022016_2.jpg","created_at":"2016/02/23 16:36:11 +0700","asset_updated_at":"2016/02/23 16:36:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 16:36:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e0b\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2f","asset_file_size":236758,"modified_at":"2016/02/23 16:36:16 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56728,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly23022016_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly23022016_1.jpg","created_at":"2016/02/23 16:35:54 +0700","asset_updated_at":"2016/02/23 16:35:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 16:35:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e0b\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2f","asset_file_size":265122,"modified_at":"2016/02/23 16:35:59 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56727,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"PSU_2559.pdf","created_at":"2016/02/23 11:05:34 +0700","asset_updated_at":"2016/02/23 11:05:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 11:05:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","asset_file_size":35334,"modified_at":"2016/02/23 11:05:40 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56719,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_srinara24012016 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara24012016.jpg","created_at":"2016/01/24 14:51:22 +0700","asset_updated_at":"2016/01/24 14:51:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/24 14:51:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 BigCleaning Day","asset_file_size":346932,"modified_at":"2016/01/24 14:51:26 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56322,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24012016_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly24012016_2.jpg","created_at":"2016/01/24 14:43:15 +0700","asset_updated_at":"2016/01/24 14:43:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/24 14:43:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 BigCleaning Day","asset_file_size":264769,"modified_at":"2016/01/24 14:43:22 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56321,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24012016_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly24012016_1.jpg","created_at":"2016/01/24 14:42:49 +0700","asset_updated_at":"2016/01/24 14:42:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/24 14:42:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 BigCleaning Day","asset_file_size":300467,"modified_at":"2016/01/24 14:42:55 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56320,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly23012016_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly23012016_2.jpg","created_at":"2016/01/23 14:57:42 +0700","asset_updated_at":"2016/01/23 14:57:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/23 14:57:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e22\u0e38\u0e04\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":283683,"modified_at":"2016/01/23 14:57:46 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56293,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly23012016_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly23012016_1.jpg","created_at":"2016/01/23 14:57:20 +0700","asset_updated_at":"2016/01/23 14:57:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/23 14:57:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e22\u0e38\u0e04\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":219275,"modified_at":"2016/01/23 14:57:24 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56292,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly07012016_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly07012016_1.jpg","created_at":"2016/01/07 13:25:13 +0700","asset_updated_at":"2016/01/07 13:25:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/07 13:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22","asset_file_size":46519,"modified_at":"2016/01/07 13:28:24 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56115,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly05012016_7a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_7a.jpg","created_at":"2016/01/05 16:15:58 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 16:15:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 16:16:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_file_size":458553,"modified_at":"2016/01/05 16:16:02 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56065,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly05012016_11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_11.jpg","created_at":"2016/01/05 14:48:39 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:48:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_file_size":480180,"modified_at":"2016/01/05 15:09:12 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56064,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly05012016_10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_10.jpg","created_at":"2016/01/05 14:47:49 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_file_size":456625,"modified_at":"2016/01/05 15:09:08 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56063,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly05012016_9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_9.jpg","created_at":"2016/01/05 14:47:31 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_file_size":485554,"modified_at":"2016/01/05 15:09:05 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56062,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly05012016_8 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_8.jpg","created_at":"2016/01/05 14:47:12 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_file_size":467718,"modified_at":"2016/01/05 15:09:03 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56061,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly05012016_8 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_8.jpg","created_at":"2016/01/05 14:46:57 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_file_size":458553,"modified_at":"2016/01/05 15:09:00 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56060,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly05012016_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_6.jpg","created_at":"2016/01/05 14:46:43 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:08:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_file_size":461060,"modified_at":"2016/01/05 15:08:57 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56059,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly05012016_5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_5.jpg","created_at":"2016/01/05 14:46:28 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_file_size":478151,"modified_at":"2016/01/05 15:07:49 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56058,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly05012016_4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_4.jpg","created_at":"2016/01/05 14:46:13 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_file_size":466823,"modified_at":"2016/01/05 15:07:34 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56057,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly05012016_3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_3.jpg","created_at":"2016/01/05 14:45:58 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:45:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","asset_file_size":439900,"modified_at":"2016/01/05 15:07:31 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56056,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: