นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly16112014_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly16112014_1.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":5,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e49\u0e32 14 \u0e1e.\u0e22 2557","created_at":"2014/11/16 20:10:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/16 20:10:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/16 20:10:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/16 20:10:27 +0700","id":49374,"asset_file_size":118558}
  • Small_monly6112014_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly6112014_7.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e02\u0e21\u0e17. 6-7 \u0e1e.\u0e22 2557","created_at":"2014/11/06 14:28:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/06 14:28:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/06 15:02:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/06 15:02:50 +0700","id":49251,"asset_file_size":102234}
  • Small_monly6112014_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly6112014_6.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e02\u0e21\u0e17. 6-7 \u0e1e.\u0e22 2557","created_at":"2014/11/06 14:17:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/06 14:17:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/06 14:18:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/06 14:18:05 +0700","id":49247,"asset_file_size":75275}
  • Small_monly6112014_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly6112014_5.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e02\u0e21\u0e17. 6-7 \u0e1e.\u0e22 2557","created_at":"2014/11/06 14:16:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/06 14:16:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/06 14:16:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/06 14:16:39 +0700","id":49245,"asset_file_size":83201}
  • Small_monly6112014_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly6112014_4.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e02\u0e21\u0e17. 6-7 \u0e1e.\u0e22 2557","created_at":"2014/11/06 14:14:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/06 14:14:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/06 14:14:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/06 14:14:46 +0700","id":49242,"asset_file_size":86729}
  • Small_monly6112014_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly6112014_3.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e02\u0e21\u0e17. 6-7 \u0e1e.\u0e22 2557","created_at":"2014/11/06 14:13:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/06 14:13:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/06 14:13:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/06 14:13:19 +0700","id":49241,"asset_file_size":90289}
  • Small_monly6112014_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly6112014_2.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e02\u0e21\u0e17. 6-7 \u0e1e.\u0e22 2557","created_at":"2014/11/06 14:11:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/06 14:11:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/06 14:11:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/06 14:11:37 +0700","id":49240,"asset_file_size":96558}
  • Small_monly6112014_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly6112014_1.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e02\u0e21\u0e17. 6-7 \u0e1e.\u0e22 2557","created_at":"2014/11/06 14:10:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/11/06 14:10:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/06 14:10:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/06 14:10:37 +0700","id":49239,"asset_file_size":133158}
  • Small_monly12102014_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly12102014_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"UKM26","created_at":"2014/10/12 13:37:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/12 13:37:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/12 13:37:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/12 13:37:22 +0700","id":48993,"asset_file_size":264036}
ขนาดย่อ: