นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly11102014_10 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly11102014_10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"UKM26","created_at":"2014/10/11 23:31:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/11 23:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/11 23:31:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/11 23:31:19 +0700","id":48992,"asset_file_size":95740}
  • Small_monly11102014_9 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly11102014_9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"UKM26","created_at":"2014/10/11 23:30:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/11 23:30:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/11 23:30:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/11 23:30:30 +0700","id":48991,"asset_file_size":236909}
  • Small_monly11102014_8 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly11102014_8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"UKM26","created_at":"2014/10/11 23:26:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/11 23:26:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/11 23:26:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/11 23:26:26 +0700","id":48990,"asset_file_size":67774}
  • Small_monly11102014_7 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly11102014_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"UKM","created_at":"2014/10/11 23:25:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/11 23:25:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/11 23:25:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/11 23:25:41 +0700","id":48989,"asset_file_size":258398}
  • Small_monly11102014_6 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly11102014_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"UKM26","created_at":"2014/10/11 23:24:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/11 23:24:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/11 23:25:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/11 23:25:04 +0700","id":48988,"asset_file_size":128020}
  • Small_monly11102014_5 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly11102014_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"UKM","created_at":"2014/10/11 23:24:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/11 23:24:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/11 23:24:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/11 23:24:13 +0700","id":48987,"asset_file_size":194302}
  • Small_monly11102014_4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly11102014_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"UKM","created_at":"2014/10/11 23:23:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/11 23:23:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/11 23:23:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/11 23:23:24 +0700","id":48986,"asset_file_size":200127}
  • Small_monly11102014_3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly11102014_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"UKM26","created_at":"2014/10/11 23:22:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/11 23:22:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/11 23:22:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/11 23:22:24 +0700","id":48985,"asset_file_size":268383}
  • Small_monly11102014_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly11102014_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e41\u0e08\u0e07\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","created_at":"2014/10/11 18:15:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/11 18:15:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/11 18:15:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/11 18:15:10 +0700","id":48984,"asset_file_size":261370}
ขนาดย่อ: