นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly11102014_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly11102014_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e41\u0e08\u0e07\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","created_at":"2014/10/11 18:14:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/11 18:14:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/11 18:14:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/11 18:14:43 +0700","id":48983,"asset_file_size":208295}
  • Small_monly20140914-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly20140914-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 17:21:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 17:21:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 17:21:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 17:21:29 +0700","id":48566,"asset_file_size":51603}
  • Small_monly15092014_18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_18.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:55:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:55:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:55:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:55:23 +0700","id":48565,"asset_file_size":208849}
  • Small_monly15092014_17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:54:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:54:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:55:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:55:14 +0700","id":48564,"asset_file_size":210821}
  • Small_monly15092014_16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:54:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:54:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:54:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:54:50 +0700","id":48563,"asset_file_size":157593}
  • Small_monly15092014_15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:54:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:54:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:54:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:54:40 +0700","id":48562,"asset_file_size":198856}
  • Small_monly15092014_14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:54:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:54:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:54:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:54:16 +0700","id":48561,"asset_file_size":185637}
  • Small_monly15092014_13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:53:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:53:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:53:56 +0700","id":48560,"asset_file_size":183426}
  • Small_monly15092014_12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:53:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:53:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:53:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:53:36 +0700","id":48559,"asset_file_size":196103}
ขนาดย่อ: