นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_usa_3 {"modified_at":"2011/05/31 16:42:23 +0700","id":11388,"asset_file_size":132070,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/26 11:28:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e25\u0e32\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:42:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:14 +0700","asset_file_name":"Usa_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_usa_2 {"modified_at":"2011/05/31 16:42:22 +0700","id":11387,"asset_file_size":130008,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/26 11:27:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e25\u0e32\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:42:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:14 +0700","asset_file_name":"Usa_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_usa_1 {"modified_at":"2011/05/31 16:42:21 +0700","id":11386,"asset_file_size":165660,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/26 11:25:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e13 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e25\u0e32\u0e27\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:42:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:14 +0700","asset_file_name":"Usa_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_calendertukta {"modified_at":"2011/05/31 16:42:01 +0700","id":11361,"asset_file_size":119070,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/25 20:55:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e35 2009\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:42:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:12 +0700","asset_file_name":"calendertukta.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_somkiat {"modified_at":"2011/05/31 16:40:02 +0700","id":11193,"asset_file_size":53048,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/18 14:00:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d.\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e19\u0e32\u0026nbsp; \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e2d.\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:40:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:58 +0700","asset_file_name":"somkiat.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sumonta {"modified_at":"2011/05/31 16:40:01 +0700","id":11192,"asset_file_size":78949,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/18 13:59:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e11\u0e32","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:40:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:58 +0700","asset_file_name":"sumonta.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sirichaiandvoravit {"modified_at":"2011/05/31 16:40:00 +0700","id":11191,"asset_file_size":47408,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/18 13:59:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e2d.\u0e27\u0e23\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:40:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:58 +0700","asset_file_name":"sirichaiandvoravit.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong24 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:31 +0700","id":11165,"asset_file_size":132537,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:41:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong24.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong23 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:31 +0700","id":11164,"asset_file_size":141407,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:41:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong23.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong22 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:30 +0700","id":11163,"asset_file_size":128054,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:41:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong22.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong21 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:29 +0700","id":11162,"asset_file_size":121601,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:40:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong21.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong20 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:29 +0700","id":11161,"asset_file_size":121709,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:40:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong20.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong19 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:28 +0700","id":11160,"asset_file_size":135835,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:39:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong19.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong18 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:28 +0700","id":11159,"asset_file_size":131805,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:39:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong18.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong17 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:27 +0700","id":11158,"asset_file_size":119619,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:38:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong17.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong16 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:25 +0700","id":11156,"asset_file_size":146371,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:38:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong15 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:24 +0700","id":11155,"asset_file_size":133584,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:37:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong14 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:24 +0700","id":11154,"asset_file_size":121306,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:37:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong13 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:23 +0700","id":11153,"asset_file_size":147049,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:37:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong12 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:23 +0700","id":11152,"asset_file_size":102875,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:36:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong11 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:22 +0700","id":11151,"asset_file_size":119446,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:36:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong10 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:21 +0700","id":11150,"asset_file_size":117733,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:36:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong09 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:21 +0700","id":11149,"asset_file_size":109022,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:35:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong08 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:20 +0700","id":11148,"asset_file_size":116451,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:35:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:55 +0700","asset_file_name":"loykratong08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong07 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:20 +0700","id":11147,"asset_file_size":147319,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:34:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:54 +0700","asset_file_name":"loykratong07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong06 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:19 +0700","id":11146,"asset_file_size":112704,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:34:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:54 +0700","asset_file_name":"loykratong06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong05 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:18 +0700","id":11145,"asset_file_size":119467,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:31:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:54 +0700","asset_file_name":"loykratong05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong04 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:18 +0700","id":11144,"asset_file_size":111529,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:31:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:54 +0700","asset_file_name":"loykratong04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loydratong03 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:17 +0700","id":11143,"asset_file_size":121150,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:30:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:54 +0700","asset_file_name":"loydratong03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong02 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:17 +0700","id":11142,"asset_file_size":101418,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:30:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:54 +0700","asset_file_name":"loykratong02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_loykratong01 {"modified_at":"2011/05/31 16:39:16 +0700","id":11141,"asset_file_size":116465,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/17 11:29:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e02\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:39:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:54 +0700","asset_file_name":"loykratong01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_weekend_october02 {"modified_at":"2011/05/31 16:38:57 +0700","id":11117,"asset_file_size":186368,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/15 22:37:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e17\u0e2d\u0e21","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:38:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:53 +0700","asset_file_name":"weekend_October02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_weekend_october01 {"modified_at":"2011/05/31 16:38:56 +0700","id":11116,"asset_file_size":121290,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/15 22:36:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e17\u0e2d\u0e21\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:38:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:53 +0700","asset_file_name":"weekend_October01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_usa02 {"modified_at":"2011/05/31 16:38:56 +0700","id":11115,"asset_file_size":77333,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/15 21:45:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:38:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:53 +0700","asset_file_name":"Usa02.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_usa01 {"modified_at":"2011/05/31 16:38:55 +0700","id":11114,"asset_file_size":123305,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/15 21:44:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:38:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:53 +0700","asset_file_name":"Usa01.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_student04 {"modified_at":"2011/05/31 16:36:45 +0700","id":10940,"asset_file_size":128819,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/10 08:24:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07\u0e1b\u0e352550","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 16:36:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:39 +0700","asset_file_name":"student04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: