นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly15092014_11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:53:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:53:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:53:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:53:22 +0700","id":48558,"asset_file_size":165888}
  • Small_monly15092014_10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:52:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:52:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:53:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:53:00 +0700","id":48557,"asset_file_size":220232}
  • Small_monly15092014_9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:52:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:52:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:52:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:52:39 +0700","id":48556,"asset_file_size":205750}
  • Small_monly15092014_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:52:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:52:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:52:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:52:25 +0700","id":48555,"asset_file_size":270989}
  • Small_monly15092014_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:51:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:51:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:52:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:52:04 +0700","id":48554,"asset_file_size":182977}
  • Small_monly15092014_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:51:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:51:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:51:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:51:54 +0700","id":48553,"asset_file_size":265596}
  • Small_monly15092014_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:51:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:51:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:51:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:51:27 +0700","id":48552,"asset_file_size":199280}
  • Small_monly15092014_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:48:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:48:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:49:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:49:16 +0700","id":48551,"asset_file_size":211023}
  • Small_monly15092014_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:48:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:48:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:48:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:48:49 +0700","id":48550,"asset_file_size":222703}
ขนาดย่อ: