นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_21june2011_8 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"21june2011_8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d","created_at":"2011/06/21 23:06:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/21 23:06:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/21 23:06:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/21 23:06:22 +0700","id":28575,"asset_file_size":89850}
 • Tiny_21june2011_7 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"21june2011_7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d","created_at":"2011/06/21 23:05:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/21 23:05:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/21 23:05:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/21 23:05:51 +0700","id":28574,"asset_file_size":99333}
 • Tiny_21june2011_6 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"21june2011_6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","created_at":"2011/06/21 22:32:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/21 22:32:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/21 22:32:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/21 22:32:22 +0700","id":28573,"asset_file_size":120371}
 • Tiny_21june2011_5 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"21june2011_5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","created_at":"2011/06/21 22:31:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/21 22:31:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/21 22:31:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/21 22:31:47 +0700","id":28572,"asset_file_size":78947}
 • Tiny_21june2011_4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"21june2011_4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":5,"description":"\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","created_at":"2011/06/21 22:31:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/06/21 22:31:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/21 22:31:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/21 22:31:16 +0700","id":28571,"asset_file_size":105515}
 • Tiny_21june2011_3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"21june2011_3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32","created_at":"2011/06/21 08:21:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/21 08:21:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/21 08:21:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/21 08:21:23 +0700","id":28567,"asset_file_size":70938}
 • Tiny_21june2011_2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"21june2011_2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32","created_at":"2011/06/21 08:20:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/21 08:20:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/21 08:20:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/21 08:20:57 +0700","id":28566,"asset_file_size":96569}
 • Tiny_21june2011_1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"21june2011_1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32","created_at":"2011/06/21 08:20:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/21 08:20:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/21 08:20:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/21 08:20:16 +0700","id":28565,"asset_file_size":112681}
 • Tiny_flower_share {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"flower_share.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2011/06/19 23:24:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/19 23:24:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/19 23:24:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/19 23:24:29 +0700","id":28561,"asset_file_size":88072}
 • Tiny_share2011_1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"share2011_1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19 Share","created_at":"2011/06/19 19:08:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/19 19:08:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/19 19:08:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/19 19:08:46 +0700","id":28560,"asset_file_size":81406}
 • Tiny_share2011_2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"share2011_2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19 Share","created_at":"2011/06/19 18:59:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/19 18:59:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/19 18:59:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/19 18:59:15 +0700","id":28559,"asset_file_size":66282}
 • Tiny_p_monly {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"p_monly.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22","created_at":"2011/06/19 18:24:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/06/19 18:24:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/19 18:25:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/19 18:25:00 +0700","id":28557,"asset_file_size":91205}
 • Tiny_mali18june2011edit {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"mali18June2011edit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e15\u0e31\u0e27","created_at":"2011/06/19 18:10:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/06/19 18:10:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/19 18:10:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/19 18:10:38 +0700","id":28555,"asset_file_size":94231}
 • Tiny_picture-sharekv {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Picture-ShareKV.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"Picture-ShareKV.JPG","created_at":"2011/06/18 14:32:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/18 14:32:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/06/19 14:26:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/06/19 14:26:21 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/19 13:57:06 +0700","id":28550,"asset_file_size":95643}
 • Tiny_mali {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"mali.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":5,"description":"\u0e13 \u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22","created_at":"2011/06/18 14:14:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/18 14:14:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/19 13:57:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/19 13:57:05 +0700","id":28548,"asset_file_size":101045}
 • Tiny_07may2011_12singapore_(156) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"07May2011_12Singapore_(156).JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0026nbsp; \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/26 14:50:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:37:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:50:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:50:16 +0700","id":28488,"asset_file_size":392666}
 • Tiny_kku_psu20 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KKU_PSU20.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e21\u0e02-\u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-22 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2554","created_at":"2011/01/30 13:00:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:10 +0700","id":27082,"asset_file_size":148644}
 • Tiny_kku_psu19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KKU_PSU19.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e21\u0e02-\u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-22 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2554","created_at":"2011/01/30 12:59:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:10 +0700","id":27081,"asset_file_size":139445}
 • Tiny_kku_psu18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KKU_PSU18.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e21\u0e02-\u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-22 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2554","created_at":"2011/01/30 12:59:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:10 +0700","id":27080,"asset_file_size":156181}
 • Tiny_kku_psu17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KKU_PSU17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e21\u0e02-\u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-22 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2554","created_at":"2011/01/30 12:58:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:09 +0700","id":27079,"asset_file_size":152307}
 • Tiny_kku_psu16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KKU_PSU16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e21\u0e02-\u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-22 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2554","created_at":"2011/01/30 12:57:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:09 +0700","id":27078,"asset_file_size":145630}
 • Tiny_kku_psu15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KKU_PSU15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e21\u0e02-\u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-22 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2554","created_at":"2011/01/30 12:57:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:09 +0700","id":27077,"asset_file_size":137560}
 • Tiny_kku_psu14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KKU_PSU14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e21\u0e02-\u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-22 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2554","created_at":"2011/01/30 12:56:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:08 +0700","id":27076,"asset_file_size":136013}
 • Tiny_kku_psu13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KKU_PSU13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e21\u0e02-\u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-22 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2554","created_at":"2011/01/30 12:56:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:08 +0700","id":27075,"asset_file_size":144415}
 • Tiny_kku_psu12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KKU_PSU12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e21\u0e02-\u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-22 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2554","created_at":"2011/01/30 12:54:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:08 +0700","id":27074,"asset_file_size":152699}
ขนาดย่อ: