นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly15092014_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:48:16 +0700","updated_at":"2014/09/15 16:48:39 +0700","created_at":"2014/09/15 16:48:16 +0700","asset_file_name":"monly15092014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":48549,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","modified_at":"2014/09/15 16:48:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":178681,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly15092014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:47:55 +0700","updated_at":"2014/09/15 16:48:14 +0700","created_at":"2014/09/15 16:47:55 +0700","asset_file_name":"monly15092014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":48548,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","modified_at":"2014/09/15 16:48:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":212800,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17082014_1b {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 20:43:44 +0700","updated_at":"2014/08/17 21:03:36 +0700","created_at":"2014/08/17 20:43:44 +0700","asset_file_name":"monly17082014_1b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47994,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","modified_at":"2014/08/17 21:03:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":90376,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17082014_1a {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 20:43:05 +0700","updated_at":"2014/08/17 21:03:28 +0700","created_at":"2014/08/17 20:43:05 +0700","asset_file_name":"monly17082014_1a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47993,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","modified_at":"2014/08/17 21:03:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":81420,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly16082014_6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:53:01 +0700","updated_at":"2014/08/17 15:04:08 +0700","created_at":"2014/08/17 14:53:01 +0700","asset_file_name":"monly16082014_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47968,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 15:04:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":132160,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly16082014_5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:52:42 +0700","updated_at":"2014/08/17 15:04:00 +0700","created_at":"2014/08/17 14:52:42 +0700","asset_file_name":"monly16082014_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47967,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 15:04:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":217813,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly16082014_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:52:25 +0700","updated_at":"2014/08/17 15:03:52 +0700","created_at":"2014/08/17 14:52:25 +0700","asset_file_name":"monly16082014_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47966,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 15:03:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":149418,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly16082014_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:51:19 +0700","updated_at":"2014/08/17 15:03:44 +0700","created_at":"2014/08/17 14:51:19 +0700","asset_file_name":"monly16082014_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47965,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 15:03:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":113170,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly16082014_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:50:42 +0700","updated_at":"2014/08/17 15:03:36 +0700","created_at":"2014/08/17 14:50:42 +0700","asset_file_name":"monly16082014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47964,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 15:03:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":179799,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: