นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly15092014_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:48:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:48:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:48:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:48:39 +0700","id":48549,"asset_file_size":178681}
  • Small_monly15092014_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly15092014_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22","created_at":"2014/09/15 16:47:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/15 16:47:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 16:48:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 16:48:14 +0700","id":48548,"asset_file_size":212800}
  • Small_monly17082014_1b {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly17082014_1b.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2014/08/17 20:43:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 20:43:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/17 21:03:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/17 21:03:36 +0700","id":47994,"asset_file_size":90376}
  • Small_monly17082014_1a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly17082014_1a.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2014/08/17 20:43:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 20:43:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/17 21:03:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/17 21:03:28 +0700","id":47993,"asset_file_size":81420}
  • Small_monly16082014_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly16082014_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/17 14:53:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/17 15:04:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/17 15:04:08 +0700","id":47968,"asset_file_size":132160}
  • Small_monly16082014_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly16082014_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/17 14:52:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:52:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/17 15:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/17 15:04:00 +0700","id":47967,"asset_file_size":217813}
  • Small_monly16082014_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly16082014_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/17 14:52:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:52:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/17 15:03:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/17 15:03:52 +0700","id":47966,"asset_file_size":149418}
  • Small_monly16082014_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly16082014_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/17 14:51:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:51:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/17 15:03:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/17 15:03:44 +0700","id":47965,"asset_file_size":113170}
  • Small_monly16082014_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly16082014_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/17 14:50:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:50:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/17 15:03:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/17 15:03:36 +0700","id":47964,"asset_file_size":179799}
ขนาดย่อ: