นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly16082014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:50:25 +0700","updated_at":"2014/08/17 15:03:27 +0700","created_at":"2014/08/17 14:50:25 +0700","asset_file_name":"monly16082014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47963,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e19\u0e01\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 15:03:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":162673,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17082014_13 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:02:27 +0700","updated_at":"2014/08/17 14:04:26 +0700","created_at":"2014/08/17 14:02:27 +0700","asset_file_name":"monly17082014_13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47962,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e21 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 14:04:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":175651,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17082014_10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:02:05 +0700","updated_at":"2014/08/17 14:04:19 +0700","created_at":"2014/08/17 14:02:05 +0700","asset_file_name":"monly17082014_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47961,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e21 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 14:04:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":163036,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17082014_9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:01:44 +0700","updated_at":"2014/08/17 14:04:11 +0700","created_at":"2014/08/17 14:01:44 +0700","asset_file_name":"monly17082014_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47960,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e21 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 14:04:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":125684,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17082014_8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:01:25 +0700","updated_at":"2014/08/17 14:04:03 +0700","created_at":"2014/08/17 14:01:25 +0700","asset_file_name":"monly17082014_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47959,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e21 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 14:04:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":162633,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17082014_7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:01:06 +0700","updated_at":"2014/08/17 14:03:54 +0700","created_at":"2014/08/17 14:01:06 +0700","asset_file_name":"monly17082014_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47958,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e21 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 14:03:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":189505,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17082014_6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 14:00:03 +0700","updated_at":"2014/08/17 14:03:45 +0700","created_at":"2014/08/17 14:00:03 +0700","asset_file_name":"monly17082014_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47957,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e21 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 14:03:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":179704,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17082014_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 13:59:38 +0700","updated_at":"2014/08/17 14:03:37 +0700","created_at":"2014/08/17 13:59:38 +0700","asset_file_name":"monly17082014_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47956,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e21 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 14:03:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":176204,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly17082014_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 13:59:21 +0700","updated_at":"2014/08/17 14:03:28 +0700","created_at":"2014/08/17 13:59:21 +0700","asset_file_name":"monly17082014_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47955,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e21 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e1b\u0e35 2557","modified_at":"2014/08/17 14:03:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":147204,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: