นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_bangrieng05nov2010_06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:09 +0700","created_at":"2010/11/07 11:20:59 +0700","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25638,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","modified_at":"2011/05/31 19:25:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":78619,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bangrieng05nov2010_05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","created_at":"2010/11/07 11:20:24 +0700","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25637,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","modified_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":64043,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bangrieng05nov2010_04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:09 +0700","created_at":"2010/11/07 11:20:01 +0700","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25636,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","modified_at":"2011/05/31 19:25:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":76303,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bangrieng05nov2010_03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","created_at":"2010/11/07 11:19:33 +0700","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25635,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","modified_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":104373,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bangrieng05nov2010_02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","created_at":"2010/11/07 11:19:08 +0700","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25634,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","modified_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":106322,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bangrieng05nov2010_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","created_at":"2010/11/07 11:18:27 +0700","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25633,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":92016,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_17 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/08/07 14:53:34 +0700","created_at":"2010/11/06 15:01:46 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":25615,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/08/07 14:53:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":89571,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_16 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:03 +0700","created_at":"2010/11/06 15:01:21 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25614,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":91130,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_15 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","created_at":"2010/11/06 15:00:59 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25613,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":88032,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_14 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","created_at":"2010/11/06 15:00:35 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25612,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":79254,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_13 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","created_at":"2010/11/06 15:00:07 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25611,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":54395,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_12 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","created_at":"2010/11/06 14:59:41 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25610,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":78006,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","created_at":"2010/11/06 14:59:08 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25609,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":101141,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","created_at":"2010/11/06 14:58:44 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25608,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":93925,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_09 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","created_at":"2010/11/06 14:58:19 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25607,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":69386,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","created_at":"2010/11/06 14:57:16 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25606,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63665,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","created_at":"2010/11/06 14:56:42 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25605,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":112170,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","created_at":"2010/11/06 14:56:18 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25604,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":78394,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","created_at":"2010/11/06 14:55:55 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25603,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":99927,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","created_at":"2010/11/06 14:55:21 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25602,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":93723,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","created_at":"2010/11/06 14:48:57 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25601,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":76661,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu05nov2010_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:24:58 +0700","created_at":"2010/11/06 14:47:32 +0700","asset_file_name":"PSU05Nov2010_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25600,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:24:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":98597,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu03nov2010_27 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:24:58 +0700","created_at":"2010/11/05 23:20:11 +0700","asset_file_name":"PSU03Nov2010_27.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25598,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:24:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":49332,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu03nov2010_26 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:24:57 +0700","created_at":"2010/11/05 23:19:18 +0700","asset_file_name":"PSU03Nov2010_26.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25597,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:24:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":30506,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu03nov2010_24 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:24:57 +0700","created_at":"2010/11/05 23:18:41 +0700","asset_file_name":"PSU03Nov2010_24.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":25596,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","modified_at":"2011/05/31 19:24:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":57775,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: