นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
 • Tiny_bangrieng05nov2010_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2010/11/07 11:20:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:09 +0700","id":25638,"asset_file_size":78619}
 • Tiny_bangrieng05nov2010_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2010/11/07 11:20:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","id":25637,"asset_file_size":64043}
 • Tiny_bangrieng05nov2010_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2010/11/07 11:20:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:09 +0700","id":25636,"asset_file_size":76303}
 • Tiny_bangrieng05nov2010_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2010/11/07 11:19:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","id":25635,"asset_file_size":104373}
 • Tiny_bangrieng05nov2010_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2010/11/07 11:19:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","id":25634,"asset_file_size":106322}
 • Tiny_bangrieng05nov2010_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangrieng05Nov2010_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e15.\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2010/11/07 11:18:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:08 +0700","id":25633,"asset_file_size":92016}
 • Tiny_psu05nov2010_17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 15:01:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/07 14:53:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/07 14:53:34 +0700","id":25615,"asset_file_size":89571}
 • Tiny_psu05nov2010_16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 15:01:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:03 +0700","id":25614,"asset_file_size":91130}
 • Tiny_psu05nov2010_15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 15:00:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","id":25613,"asset_file_size":88032}
 • Tiny_psu05nov2010_14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 15:00:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","id":25612,"asset_file_size":79254}
 • Tiny_psu05nov2010_13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 15:00:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:02 +0700","id":25611,"asset_file_size":54395}
 • Tiny_psu05nov2010_12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:59:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","id":25610,"asset_file_size":78006}
 • Tiny_psu05nov2010_11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:59:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","id":25609,"asset_file_size":101141}
 • Tiny_psu05nov2010_10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:58:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:01 +0700","id":25608,"asset_file_size":93925}
 • Tiny_psu05nov2010_09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:58:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","id":25607,"asset_file_size":69386}
 • Tiny_psu05nov2010_08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:57:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","id":25606,"asset_file_size":63665}
 • Tiny_psu05nov2010_07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:56:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","id":25605,"asset_file_size":112170}
 • Tiny_psu05nov2010_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:56:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:25:00 +0700","id":25604,"asset_file_size":78394}
 • Tiny_psu05nov2010_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:55:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","id":25603,"asset_file_size":99927}
 • Tiny_psu05nov2010_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:55:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","id":25602,"asset_file_size":93723}
 • Tiny_psu05nov2010_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:48:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:59 +0700","id":25601,"asset_file_size":76661}
 • Tiny_psu05nov2010_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU05Nov2010_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/06 14:47:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:58 +0700","id":25600,"asset_file_size":98597}
 • Tiny_psu03nov2010_27 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_27.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:20:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:58 +0700","id":25598,"asset_file_size":49332}
 • Tiny_psu03nov2010_26 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_26.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:19:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:57 +0700","id":25597,"asset_file_size":30506}
 • Tiny_psu03nov2010_24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:18:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:57 +0700","id":25596,"asset_file_size":57775}
Thumbnail Size: