นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_february_2008_4 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"February_2008_4.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e42\u0e1b\u0e48\u0e07","created_at":"2008/09/10 21:59:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:10:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:10:16 +0700","id":9243,"asset_file_size":8368}
 • Ico64_kapook_42563 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"kapook_42563.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08","created_at":"2008/09/10 21:58:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:10:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:10:15 +0700","id":9242,"asset_file_size":6044}
 • Ico64_bg {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bg.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/07 22:45:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:42 +0700","id":9167,"asset_file_size":9134}
 • Ico64_bghor23 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bghor23.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/07 22:23:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:41 +0700","id":9166,"asset_file_size":11790}
 • Ico64_bghor22 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bghor22.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2008/09/07 22:23:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:39 +0700","id":9165,"asset_file_size":9134}
 • Ico64_bghor12 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bghor12.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/07 22:23:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:38 +0700","id":9164,"asset_file_size":11038}
 • Ico64_leav {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"leav.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e27\u0e14\u0e35\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/07 20:04:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:35 +0700","id":9161,"asset_file_size":3497}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"NBclock76.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32","created_at":"2008/09/06 22:19:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:04 +0700","id":9113,"asset_file_size":17939}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"NBclock69.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32","created_at":"2008/09/06 22:19:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:04 +0700","id":9112,"asset_file_size":19669}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"NBclock63.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32","created_at":"2008/09/06 22:19:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:04 +0700","id":9111,"asset_file_size":12636}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"NBclock60.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32","created_at":"2008/09/06 22:18:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:04 +0700","id":9110,"asset_file_size":20431}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"i3.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32","created_at":"2008/09/06 21:51:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:03 +0700","id":9108,"asset_file_size":11384}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"f2.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32","created_at":"2008/09/06 21:51:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:02 +0700","id":9107,"asset_file_size":24471}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"f1.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/06 21:51:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:02 +0700","id":9106,"asset_file_size":22637}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"a-usagi.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/06 21:30:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:02 +0700","id":9105,"asset_file_size":5779}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"a-flower.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32","created_at":"2008/09/06 20:13:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:02 +0700","id":9104,"asset_file_size":3939}
 • Ico64_ss36uq9 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"ss36uq9.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e35\u0e49\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","created_at":"2008/09/05 22:23:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:01 +0700","id":9095,"asset_file_size":2191}
 • Ico64_opne {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"opne.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EOpen\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/05 21:11:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:01 +0700","id":9094,"asset_file_size":12027}
 • Ico64_f141 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"F141.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2008/09/05 21:10:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:08:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:08:00 +0700","id":9093,"asset_file_size":889}
 • Ico64_flower01 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"flower01.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2008/09/05 21:10:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:07:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:07:59 +0700","id":9092,"asset_file_size":8637}
 • Ico64_monley01 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"monley01.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e01\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/05 21:09:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:07:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:07:59 +0700","id":9091,"asset_file_size":1150}
 • Ico64_1197086941 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"1197086941.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13","created_at":"2008/09/05 21:07:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:07:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:07:58 +0700","id":9090,"asset_file_size":71123}
 • Ico64_465af34fd5dc6 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"465af34fd5dc6.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","created_at":"2008/09/05 21:06:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:07:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:07:57 +0700","id":9089,"asset_file_size":22453}
 • Ico64_blackground3 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"blackground3.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2008/09/05 21:05:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:07:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:07:56 +0700","id":9088,"asset_file_size":1070}
 • Ico64_blackground2 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"blackground2.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2008/09/05 21:05:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:07:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:07:55 +0700","id":9087,"asset_file_size":9479}
 • Ico64_blackground1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"blackground1.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/05 21:04:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:07:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:07:54 +0700","id":9086,"asset_file_size":12932}
 • Ico64_page5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e41\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22","created_at":"2008/09/01 20:21:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:06:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:06:30 +0700","id":8975,"asset_file_size":143090}
 • Ico64_sparklered {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"SparkleRed.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e21\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/28 19:20:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:56 +0700","id":8900,"asset_file_size":910}
 • Ico64_12-tile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12-tile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e38\u0e13\u0e41\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/27 20:24:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:49 +0700","id":8886,"asset_file_size":3882224}
 • Ico64_page4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e15\u0e30\u0e25\u0e38\u0e07\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2008/08/27 20:22:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:46 +0700","id":8885,"asset_file_size":157221}
 • Ico64_page3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e15\u0e30\u0e25\u0e38\u0e07\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2008/08/27 20:22:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:46 +0700","id":8884,"asset_file_size":112609}
 • Ico64_page2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e15\u0e30\u0e25\u0e38\u0e07\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/27 20:21:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:46 +0700","id":8883,"asset_file_size":120461}
 • Ico64_page1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e15\u0e30\u0e25\u0e38\u0e07\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2008/08/27 20:20:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:45 +0700","id":8882,"asset_file_size":103034}
 • Ico64_3-tile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3-tile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e15\u0e30\u0e25\u0e38\u0e07\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2008/08/27 20:15:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:45 +0700","id":8881,"asset_file_size":3279841}
 • Ico64_2-tile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2-tile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e15\u0e30\u0e25\u0e38\u0e07\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2008/08/27 20:14:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:42 +0700","id":8880,"asset_file_size":1721524}
 • Ico64_1-tile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1-tile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e15\u0e30\u0e25\u0e38\u0e07\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/27 20:12:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:05:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:05:39 +0700","id":8879,"asset_file_size":1882802}
ขนาดย่อ: