นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly17082014_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly17082014_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e21 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/17 13:59:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 13:59:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/17 14:03:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/17 14:03:20 +0700","id":47954,"asset_file_size":201555}
  • Small_monly17082014_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly17082014_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e21 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/17 13:58:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/17 13:58:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/17 14:03:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/17 14:03:11 +0700","id":47953,"asset_file_size":117464}
  • Small_monly11082014_13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly11082014_13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e0b \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/11 15:29:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 15:29:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/11 16:03:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/11 16:03:51 +0700","id":47818,"asset_file_size":567355}
  • Small_monly11082014_12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly11082014_12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e0b \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/11 15:29:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 15:29:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/11 16:03:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/11 16:03:43 +0700","id":47817,"asset_file_size":532917}
  • Small_monly11082014_11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly11082014_11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e42\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/11 15:01:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 15:01:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/11 15:04:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/11 15:04:10 +0700","id":47816,"asset_file_size":543706}
  • Small_monly11082014_10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly11082014_10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e42\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/11 15:00:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 15:00:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/11 15:04:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/11 15:04:02 +0700","id":47815,"asset_file_size":560565}
  • Small_monly11082014_9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly11082014_9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e42\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/11 15:00:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 15:00:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/11 15:03:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/11 15:03:54 +0700","id":47814,"asset_file_size":600873}
  • Small_monly11082014_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly11082014_8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e42\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/11 15:00:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 15:00:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/11 15:03:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/11 15:03:47 +0700","id":47813,"asset_file_size":627066}
  • Small_monly11082014_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly11082014_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14 \u0e20\u0e32\u0e04\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e31\u0e15\u0e23\u0e39\u0e1e\u0e37\u0e0a \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e1b\u0e35 2557","created_at":"2014/08/11 14:51:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/11 14:51:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/11 15:03:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/11 15:03:39 +0700","id":47812,"asset_file_size":501692}
ขนาดย่อ: