นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_psu03nov2010_22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_22.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:17:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:56 +0700","id":25595,"asset_file_size":51166}
 • Tiny_psu03nov2010_18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_18.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:16:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:56 +0700","id":25594,"asset_file_size":52816}
 • Tiny_psu03nov2010_17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:16:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:56 +0700","id":25593,"asset_file_size":56086}
 • Tiny_psu03nov2010_16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:15:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:55 +0700","id":25592,"asset_file_size":70421}
 • Tiny_psu03nov2010_15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:15:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:55 +0700","id":25591,"asset_file_size":48962}
 • Tiny_psu03nov2010_14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:14:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:55 +0700","id":25590,"asset_file_size":53030}
 • Tiny_psu03nov2010_13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:14:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:54 +0700","id":25589,"asset_file_size":50985}
 • Tiny_psu03nov2010_11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:13:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:54 +0700","id":25588,"asset_file_size":53920}
 • Tiny_psu03nov2010_10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:13:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:54 +0700","id":25587,"asset_file_size":61337}
 • Tiny_psu03nov2010_09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:12:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:54 +0700","id":25586,"asset_file_size":57659}
 • Tiny_psu03nov2010_08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:12:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:53 +0700","id":25585,"asset_file_size":42125}
 • Tiny_psu03nov2010_07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:11:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:53 +0700","id":25584,"asset_file_size":61159}
 • Tiny_psu03nov2010_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:10:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:53 +0700","id":25583,"asset_file_size":55596}
 • Tiny_psu03nov2010_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:09:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:53 +0700","id":25582,"asset_file_size":42867}
 • Tiny_psu03nov2010_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:09:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:52 +0700","id":25581,"asset_file_size":56130}
 • Tiny_psu03nov2010_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:08:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:52 +0700","id":25580,"asset_file_size":58287}
 • Tiny_psu03nov2010_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/05 23:08:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:52 +0700","id":25579,"asset_file_size":50459}
 • Tiny_psu03nov2010_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU03Nov2010_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553\u003C/p\u003E","created_at":"2010/11/05 23:07:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:51 +0700","id":25578,"asset_file_size":42539}
 • Tiny_psu3nov2010_36 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU3Nov2010_36.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/03 14:53:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:40 +0700","id":25541,"asset_file_size":89399}
 • Tiny_psu3nov2010_35 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU3Nov2010_35.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/03 14:53:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:40 +0700","id":25540,"asset_file_size":97286}
 • Tiny_psu3nov2010_34 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU3Nov2010_34.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/03 14:52:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:39 +0700","id":25539,"asset_file_size":110411}
 • Tiny_psu3nov2010_33 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU3Nov2010_33.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/03 14:52:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:39 +0700","id":25538,"asset_file_size":79196}
 • Tiny_psu3nov2010_32 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU3Nov2010_32.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/03 14:52:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:39 +0700","id":25537,"asset_file_size":108700}
 • Tiny_psu3nov2010_31 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU3Nov2010_31.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/03 14:51:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:39 +0700","id":25536,"asset_file_size":122572}
 • Tiny_psu3nov2010_30 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU3Nov2010_30.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","created_at":"2010/11/03 14:51:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:24:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:24:38 +0700","id":25535,"asset_file_size":104618}
ขนาดย่อ: