นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly13052016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly13052016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/05/13 13:17:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/05/13 13:17:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/13 13:18:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/13 13:18:02 +0700","id":57846,"asset_file_size":344846}
  • Small_japan_money {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japan_money.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e40\u0e22\u0e19","created_at":"2016/05/12 12:53:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/05/12 12:53:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/12 12:53:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/12 12:53:18 +0700","id":57812,"asset_file_size":29727}
  • Small_monly12052016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly12052016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/12 11:46:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/05/12 11:46:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/12 11:47:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/12 11:47:02 +0700","id":57810,"asset_file_size":199438}
  • Small_monly09052016_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09052016_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/05/09 16:54:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/05/09 16:54:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/09 16:54:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/09 16:54:45 +0700","id":57792,"asset_file_size":277713}
  • Small_monly09052016_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09052016_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/05/09 16:54:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/05/09 16:54:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/09 16:54:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/09 16:54:27 +0700","id":57791,"asset_file_size":271901}
  • Small_monly09052016_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09052016_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/05/09 16:54:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/05/09 16:54:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/09 16:54:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/09 16:54:10 +0700","id":57790,"asset_file_size":275300}
  • Small_monly09052016_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09052016_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/05/09 16:53:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/05/09 16:53:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/09 16:53:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/09 16:53:43 +0700","id":57789,"asset_file_size":359763}
  • Small_monly09052016_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09052016_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/05/09 16:53:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/05/09 16:53:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/09 16:53:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/09 16:53:25 +0700","id":57788,"asset_file_size":304984}
  • Small_monly09052016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09052016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/05/09 16:53:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/05/09 16:53:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/09 16:53:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/09 16:53:08 +0700","id":57787,"asset_file_size":240697}
ขนาดย่อ: